Firma u Sloveniji

Pravno organizacijske oblike slovenskih podjetij

Firma u Sloveniji

Firma u Sloveniji

Firma u Sloveniji ima lahko tri osnovne pravno organizacijske oblike. Lahko je osebna družba, kapitalska družba ali pa samostojni podjetnik. Najbolj pomembna razlike med njimi je, da družbeniki v osebnih družbah in samostojni podjetniki odgovarjajo z vsem svojim premoženjem in sicer tudi svojim osebnim in ne le tistim, ki je last družbe. Tista firma u Sloveniji, ki ima pravno organizacijsko obliko kapitalske družbe pa ne predpostavlja osebne premoženjske odgovornosti svojih družbenikov. Med osebne družbe spadajo: družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), komanditna družba (k.d.) in tiha družba (t.d.), kapitalska firma u Sloveniji je lahko družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), delniška družba (d.d.) in komanditna delniška družba (k.d.d.). Firma u Sloveniji, ki je organizirana kot samostojni podjetnik, pa pozna le eno obliko.

Firma u Sloveniji

Ustanovitev firme u Sloveniji ni več tako zapletena stvar, kot je bila nekoč. Celoten postopek za vas pripravimo mi, vas potrebujemo le pri obisku notarja.

1-ustanovitev-doo  Izpolnite ustanovitev-doo-koraki   Obrazec  ali pokličite 041 823 888 ali email: info@firmica.si
2-ustanovitev-doo  Pošljemo vam ponudbo
3-ustanovitev-doo  Podpis pogodbe pri notarju

Ustanovitev firme u Sloveniji pri Firmica.si

Vsaka firma u Sloveniji, razen tihe družbe, pravo smatra kot pravne osebe. Status pravne osebe pa prinaša nekatere pomembne pravice. Zato je lahko firma u Sloveniji lastnik premičnin te nepremičnin, lahko so stranke, ki tožijo ali pa so tožene, pri pravnih poslih odgovarjajo z vsem svojim premoženjem in v skladu z zakonom postanejo nosilke določenih drugih pravic in obveznosti. Vsi najpomembnejši zakoni, ki se nanašajo na organizacijsko strukturo podjetij, se nahajajo v Zakonu o gospodarskih družbah. V njem so podrobno določeni temelji korporacijskih pravil, po katerih posluje vsaka firma u Sloveniji.

Najpogosteje je firma u Sloveniji organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo ali pa kot samostojni podjetnik. Kot vrsta kapitalske družbe zahteva d.o.o. ustanovitveni kapital v vrednosti 7.500 evrov, vendar pa njeni družbeniki niso pravno odgovorni s svojim osebnim premoženjem. Zaradi slabih poslovnih odločitev lahko izgubijo kvečjemu delež tistih vložkov, ki so jih kot fizične osebe vložili ali investirali v poslovanje podjetja. Firma u Sloveniji, ki je organizirana kot samostojni podjetnik pa ne potrebuje osnovnega kapitala, saj to ni kapitalska družba. V bistvu med samostojnim podjetnikom in fizično osebo ni nobene razlike, saj je samostojni podjetnik fizična oseba, ki je nosilka gospodarske dejavnosti. Takšna firma u Sloveniji je zelo razširjena oblika, saj jo je možno zelo hitro ustanoviti in v primeru, da so vsi dolgovi do poslovnih partnerjev in države poravnani, jo je možno tudi zelo hitro in preprosto ukiniti oziroma izbrisati iz registra.

Vsaka firma u Sloveniji nastane tako, da se najprej podpiše družbena pogodba, družbeniki nato imenujejo poslovodstvo, sodni organ pa poskrbi, da se firma u Sloveniji vpiše v sodni register. Podobno kot človek postane državljan Slovenije s tem, ko ga vpišejo v centralni register prebivalstva, nastane firma u Sloveniji s tem, ko je vpisana v sodni register. Firma u Sloveniji je vodena s strani svojih zakonitih zastopnikov. Teh je lahko več ali pa firmo zastopa le ena oseba. Poleg Zakona o gospodarskih družbah pa morajo podjetniki poznati tudi druge zakone in predpise, ki so povezani z obrtjo, varstvom konkurence, delovanjem trga vrednostnih papirjev itn.

Imate vprašanja glede ustanovitve firme u Sloveniji?

Odgovore nanje najdete tukaj ali nas pokličete na 041 823 888 ali pošljete email na: info@firmica.si.

Firma u Sloveniji
5 (100%) 1 vote

Firmica.si

  • Prodam podjetjeProdam podjetje Kako prodam podjetje?Če se sprašujete: "Kako prodam podjetje?" Smo v Firmica.si pravi naslov za to. Pomagamo vam prodati podjetje v zelo kratkem […]
  • Ustanovitev d.o.o.Ustanovitev d.o.o. Kako poteka ustanovitev d.o.o. Ustanovitev d.o.o. se uredi v treh korakih. Celoten postopek za vas pripravimo mi, vas potrebujemo le pri obisku notarja.[…]
  • Prodaja podjetij d.o.o.Prodaja podjetij d.o.o. Prodaja podjetij d.o.o. in nakup d.o.o. –jevProdaja podjetij d.o.o. zahteva nekaj več formalnih postopkov kot prodaja zalog, osnovnih sredstev, končnih […]
Objavljeno v Ustanovitev d.o.o.

place Tehnološki park 24, LJ, Slovenija
tel Slovenia English 00386 41 823 888   viber
tel Italian English 00386 40 823 888   viber
tel Slovenia Slovenia 00386 70 823 888
tel Slovenia Russian 007 499 346 8412
tel Slovenia Ukraina 00380 947 121 508
mail info@firmica.si
skypem firmica.si

Kontakt

Izpolnite spodnji obrazec in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

Vaš e-mail

Vaš telefon

Sporočilo

Vnesite kodo iz slike captcha


Izjave strank

ales-novak-odprtje-podjetja
Zelo zadovoljen! Hitro sem potreboval odkup podjetja kot pogoj za prijavo na javni razpis. Registracija podjetja d.o.o. je bila izvedena hitro in strokovno."

- Milan

Izberi tip novic

Pridruži se nam!

Video stranke

Kliknite za ogled: