DDV zavezanec – da ali ne ?

DDV zavezanec

DDV zavezanec

Novoustanovljena podjetja ob vpisu v poslovni register dobijo davčno številko. Ta številka se uporablja pri izdaji in prejemu računov. Vse se beleži pod to davčno številko. Če podjetnik sprva ni zavezanec za DDV in kasneje vloži zahtevo po spremembi, davčna številka ostane ista.

Podjetniki se ob odprtju podjetja odločajo ali bodo DDV zavezanci ali ne. Odgovor je odvisen od različnih dejavnikov. V skladu z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) se družba vključi v sistem DDV, ko v zadnjih 12 mesecih preseže 50.000,00€ obdavčljivega prometa. Ta sprememba je stopila v veljavo s 1. aprilom 2013. Družba ima možnost, da se v sistem lahko vključi že prej ali pa ne.

Pri ustanovitvi d.o.o. pri nas vam svetujemo kako postati DDV zavezanec

Ustanovitev d.o.o. se uredi v treh korakih. Celoten postopek za vas pripravimo mi, vas potrebujemo le pri obisku notarja.

1-ustanovitev-doo  Izpolnite ustanovitev-doo-koraki   Obrazec  ali pokličite 041 823 888 ali email: [email protected]
2-ustanovitev-doo  Pošljemo vam ponudbo
3-ustanovitev-doo  Podpis pogodbe pri notarju

Vključitev za DDV zavezanca

Podjetja se v sistem vključijo glede na njihovo dejavnost, glede na promet in glede na poslovanje s pravnimi osebami oziroma zavezanci za DDV. V primeru, da ima podjetje majhne zneske stroškov in ne presegajo zneska 50.000,00€ obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih, je smotrno, da niso DDV zavezanci. Prav tako podjetja, ki poslujejo s fizičnimi osebami, so lahko kot nezavezanci za DDV cenejši in imajo večjo razliko v ceni, saj jim ni potrebno storitve ali izdelka podražiti z davkom. Tako so taka podjetja na trgu bolj konkurenčna proti drugim.

Podjetja, ki veliko sodelujejo s pravnimi osebami, s podjetji, ki so DDV zavezanci ter imajo pri svojem poslovanju veliko stroškov, je bolje da so DDV zavezanci.

Ko se podjetje odloči, da bo postalo DDV zavezanec oziroma so izpolnjeni pogoji za to, mora na DURS poslati izpolnjen obrazec DDV-P2 po pošti ali ga odda osebno. Ta obrazec lahko podjetje odda tudi preko sistema e-davkov. DURS lahko vaše poslovanje preveri tako, da od vas zahteva, da priložite nekaj prejetih in izdanih računov ter morebitno pogodbo sklenjeno s poslovnimi partnerji. DURS tako preverja, ali vaše podjetje res obstaja, ali je legitimno in da vaš namen ni utajevati davke. DURS na podlagi vaše vloge izda odločbo in šele s to odločbo postanete DDV zavezanec.

Z odločbo DURS-a postanete DDV zavezanec. V tej odločbi je zapisan datum, od katerega datuma smete:
– obračunavati DDV v svojih cenah in prikazovati DDV na izdanih računih
– in si odbijati vstopni DDV konec meseca oziroma vsake tri mesece
– obvestite svoje poslovne partnerje, da ste postali DDV zavezanec

S prejetjem odločbe, da ste postali DDV zavezanec se davčna številka preimenuje v identifikacijsko številko za DDV, davčni številki pa se doda oznaka SI pred številko.

Imate vprašanja pri ustanovitvi d.o.o.?

Odgovore nanje najdete tukaj ali nas pokličete na 041 823 888 ali pošljete email na: [email protected].

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*