Firma u Sloveniji

Pravno organizacijske oblike slovenskih podjetij

Firma u Sloveniji

Firma u Sloveniji

Firma u Sloveniji ima lahko tri osnovne pravno organizacijske oblike. Lahko je osebna družba, kapitalska družba ali pa samostojni podjetnik. Najbolj pomembna razlike med njimi je, da družbeniki v osebnih družbah in samostojni podjetniki odgovarjajo z vsem svojim premoženjem in sicer tudi svojim osebnim in ne le tistim, ki je last družbe. Tista firma u Sloveniji, ki ima pravno organizacijsko obliko kapitalske družbe pa ne predpostavlja osebne premoženjske odgovornosti svojih družbenikov. Med osebne družbe spadajo: družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), komanditna družba (k.d.) in tiha družba (t.d.), kapitalska firma u Sloveniji je lahko družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), delniška družba (d.d.) in komanditna delniška družba (k.d.d.). Firma u Sloveniji, ki je organizirana kot samostojni podjetnik, pa pozna le eno obliko.

Firma u Sloveniji

Ustanovitev firme u Sloveniji ni več tako zapletena stvar, kot je bila nekoč. Celoten postopek za vas pripravimo mi, vas potrebujemo le pri obisku notarja.

1-ustanovitev-doo  Izpolnite ustanovitev-doo-koraki   Obrazec  ali pokličite 041 823 888 ali email: [email protected]
2-ustanovitev-doo  Pošljemo vam ponudbo
3-ustanovitev-doo  Podpis pogodbe pri notarju

Ustanovitev firme u Sloveniji pri Firmica.si

Vsaka firma u Sloveniji, razen tihe družbe, pravo smatra kot pravne osebe. Status pravne osebe pa prinaša nekatere pomembne pravice. Zato je lahko firma u Sloveniji lastnik premičnin te nepremičnin, lahko so stranke, ki tožijo ali pa so tožene, pri pravnih poslih odgovarjajo z vsem svojim premoženjem in v skladu z zakonom postanejo nosilke določenih drugih pravic in obveznosti. Vsi najpomembnejši zakoni, ki se nanašajo na organizacijsko strukturo podjetij, se nahajajo v Zakonu o gospodarskih družbah. V njem so podrobno določeni temelji korporacijskih pravil, po katerih posluje vsaka firma u Sloveniji.

Najpogosteje je firma u Sloveniji organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo ali pa kot samostojni podjetnik. Kot vrsta kapitalske družbe zahteva d.o.o. ustanovitveni kapital v vrednosti 7.500 evrov, vendar pa njeni družbeniki niso pravno odgovorni s svojim osebnim premoženjem. Zaradi slabih poslovnih odločitev lahko izgubijo kvečjemu delež tistih vložkov, ki so jih kot fizične osebe vložili ali investirali v poslovanje podjetja. Firma u Sloveniji, ki je organizirana kot samostojni podjetnik pa ne potrebuje osnovnega kapitala, saj to ni kapitalska družba. V bistvu med samostojnim podjetnikom in fizično osebo ni nobene razlike, saj je samostojni podjetnik fizična oseba, ki je nosilka gospodarske dejavnosti. Takšna firma u Sloveniji je zelo razširjena oblika, saj jo je možno zelo hitro ustanoviti in v primeru, da so vsi dolgovi do poslovnih partnerjev in države poravnani, jo je možno tudi zelo hitro in preprosto ukiniti oziroma izbrisati iz registra.

Vsaka firma u Sloveniji nastane tako, da se najprej podpiše družbena pogodba, družbeniki nato imenujejo poslovodstvo, sodni organ pa poskrbi, da se firma u Sloveniji vpiše v sodni register. Podobno kot človek postane državljan Slovenije s tem, ko ga vpišejo v centralni register prebivalstva, nastane firma u Sloveniji s tem, ko je vpisana v sodni register. Firma u Sloveniji je vodena s strani svojih zakonitih zastopnikov. Teh je lahko več ali pa firmo zastopa le ena oseba. Poleg Zakona o gospodarskih družbah pa morajo podjetniki poznati tudi druge zakone in predpise, ki so povezani z obrtjo, varstvom konkurence, delovanjem trga vrednostnih papirjev itn.

Imate vprašanja glede ustanovitve firme u Sloveniji?

Odgovore nanje najdete tukaj ali nas pokličete na 041 823 888 ali pošljete email na: [email protected].

Firma u Sloveniji
5 (100%) 1 vote

Firmica.si

  • Prodam podjetjeProdam podjetje Kako prodam podjetje?Če se sprašujete: "Kako prodam podjetje?" Smo v Firmica.si pravi naslov za to. Pomagamo vam prodati podjetje v zelo kratkem […]
  • Ustanovitev d.o.o.Ustanovitev d.o.o. Kako poteka ustanovitev d.o.o. Ustanovitev d.o.o. se uredi v treh korakih. Celoten postopek za vas pripravimo mi, vas potrebujemo le pri obisku notarja.[…]
  • Prodaja podjetij d.o.o.Prodaja podjetij d.o.o. Prodaja podjetij d.o.o. in nakup d.o.o. –jevProdaja podjetij d.o.o. zahteva nekaj več formalnih postopkov kot prodaja zalog, osnovnih sredstev, končnih […]
Objavljeno v Ustanovitev d.o.o.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*