Prodaja firme

Prodaja firme

Prodaja firme

Često se ovih dana u oglasima, na TV-u, internetu i radiju može čuti i videti da neko prodaje firmu. Velika većina firmi koje se prodaju su malog ili srednjeg obima, dok se one velike prodaju na tenderima (uglavnom su pod stečajem ili u teškoj finansijskoj krizi). Neko ko želi da proda svoju firmu treba da zna mesta na kojima se oglašava i kome da se obrati prilikom toga za pravnu pomoć.

Prodaja firme

Zašto prodavati firmu?
Pitate se ponekad šta biste vi uradili da imate firmu; kako biste je negovali i kako ne biste dozvolili da je prodate jednog dana ispod cene. Razmišljajući o tome, postavlja se pitanje zašto ljudi uopšte prodaju firme?

Razloga je mnogo; zbog slabog poslovanja, nemogućnosti dofinansiranja, nemaju odgovarajuće kadrove u firmi koji trebaju da iznesu teret poslovanja na odrećenom nivou ili slično.
S druge strane, imate i one koji prodaju firme jer su se zasitili posla koji su radili kraće ili duže vreme i žele da se posvete nečem drugom ili ulože u neki projekat koji smatraju za ozbiljniji i unosniji.

Kako prodati firmu?
Evo kako ide prodaja firme: vi donesete odluku o prodavanju firme i zatim date oglas u medijima o toj nameri. Neko ko je zainteresovan će stupiti u kontakt sa vama, često sa ciljem da kupi firmu po nižoj ceni od ponuđene. Ukoliko uspete da se dogovorite, moraćete s pravne strane da regulišete sve obaveze koje vaša firma trenutno ima prema državi i drugim pravnim subjektima, osim ukoliko u ugovoru sa budućim kupcem firme nije naglašeno drugačije.

Sa apekta etičkog poslovanja, bitno je izneti sve relevantne činjenice vezane za poslovanje firme. Krenuvši od finansijskih sredstava, do postojećih ulaganja, pa preko zajmova, kredita i slično. Takođe, budući kupac treba da zna ko su mu budući zaposleni ukoliko planira da zadrži postojeći kadar. Često to nije slučaj, zbog čega mnogi ostaju bez posla, pa budite makar etički nastojeni prema ljudima sa kojima ste do skoro sarađivali i izdejstvujte njihov ostanak u firmi bar na neko vreme, ali im jasno naglasite da je sve moguće sa novim gazdom. Ovo je veoma bitno, a i ljudski je!

Da li prodati firmu svakome?
U svetlu mnogo prethodnih događaja u vezi nelegalnih prodaja firmi, potrebno je obratiti pažnju na onoga koji firmu kupuje. Pre svega se mora znati poreklo novca kojim želi da postane vlasnik firme i da li je već učestvovao u određenim sumnjivim poslovima sličnog karaktera.

Dobro otvorite oči kada radite prodaju firme zato što je na vam odgovornost da je prodate osobi koja želi da unapredi poslovanje tim potezom, a ne suprotno. Mnogi će poći za ponudom koja nije realna ukoliko im se ukaže prilika, ali shvatite da na taj način možete oštetiti i druge. Etički kodeks bi trebalo da je imperativ kod ovakvih vrsta prodaje. Novac igra presudnu ulogu u večini slučajeva, ali ukoliko vam ponuda zvuči nerealno, onda to u velikoj većini slučajeva i jeste. Dakle, prodaja firme treba da bude legalna, sa osvrtom na opšte dobro.

Imate pitanja za otvaranje firme?

Kliknite ovde ili nazovite 00386 41 823 888 ili šaljite email na: [email protected].

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

*