Pružanje usluga u Austriji i Njemačkoj nakon 1. svibnja 2011

U nastavku ćemo odgovoriti na neka od pitanja koja se odnose na pružanje usluga u Republici Austriji i Saveznoj Republici Njemačke, koje od 1. svibnja 2011 ukinjaju radne dozvole odnosno ukinjaju ograničenja pružanja usluga u području zaštićenih usluga za upućene radnike, koji su državljani Slovenije.

Na području zaštićenih usluga će, kao što je rečeno, za slovenske državljane biti ukinute dozvole za rad, za državljane trećih zemalja pravila ostaju nepromijenjena. Za državljane trećih zemalja će Austrija i Njemačka nastaviti provjeravati stanje na tržištu. Za državljane Bugarske i Rumunjske ostaju ograničenja do 31. 12 2011 s mogućnošću produženja do 31. 12 2013.

• Pravo na povremenim pružanju usluga u Austriji i Njemačkoj
Treba napomenuti da u principu, važi pravo do povremenog pružanja usluga samo za razdoblje od 183 dana, nakon čega je potrebno osnovati podružnicu i prijaviti prihod u podružnici. Porez na dobit odnosno porez na dohodak radnica odnosno samozaposlenih osoba se također nakon 183 dana mora prijaviti u državi pružanja usluga. Nakon 183 dana, fizičke osobe postaju porezni rezidenti u zemlji u kojoj rade.

• Plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje za radnika u slučaju upućivanja u Austrijo i Njemačku
U slučaju upućivanja iz države članice u drugu državu članicu važe standardi socijalne sigurnosti države, koja je radnika uputila, ako upućivanje nije veće od 24 mjeseci. Upućeni radnici moraju imati kod sebe dokaz o socijalnom osiguranju iz svoje domovine: odgovarajuću potvrdu E101 odnosno potvrdu A1 izdan od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije.

Austrija
• Prijava usluge (Dienstleistungsanzeige)
Postoje dvije prijave i za fizičke osobe i za pravne osobe. Prijavu se šalje na Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Abteilung I / 9, Stubenring 1, 1011 Wien. Telefon: +43 (0) 1 71100 5827 Fax: +43 (0) 1 71100 12205 e-mail: [email protected]

• Prilog za prijavu
Prilozi za prijavu usluge moraju biti prevedeni od strane ovlaštenog sudskog tumača. Ti prilozi su:
• izvod iz registra AJPES
• Potvrda EU, koju izdaje Obrtnička komora Slovenije (kontakt: Jana Verač, tel:. 01 5830 552, e-mail: [email protected])
• izvod iz trgovačkog registra
• potvrda o državljanstvu
• potvrda o edukaciji.

Spomenuti Austrijski ured potom slovenskoj tvrtki potvrdi pružanje usluga u Austriji pod istim uvjetima, kao što je to slučaj sa austrijskim tvrtkama. Uvjet je da se reguliranu djelatnost u Austriji prijavi. Prijava vrijedi za jednu godinu i mora se obnoviti svake godine. Uvjet za priznavanje profesionalnih kvalifikacija je da je davatelj usluga izvodio posao za najmanje dvije godine tijekom zadnjih deset godina u zemlji podrijetla. Stručna osposobljenost može se dokazati po nacionalno priznatoj dobiveni edukaciji. Opseg priznavanja profesionalnih kvalifikacija pokriva Direktiva 2005/36/EZ.

• Prijava upućenih radnika koji su državljani zemalja članica EU-a
Potvrda o upućivanju ( Meldung nach einer Entsendung Österreich ) .
Potrebni podaci, koje trebate da ispunite obrazac :
•ime i adresa slovenskog poslodavca
•ime i adresa austrijskog naručitelja ,
• ime i prezime, datum rođenja , broj socijalnog osiguranja , dokaz o državljanstvu upućenih radnika
• Početak radova i planirano trajanje radova ,
• mjesto obavljanja radova odnosno pružanja usluga ,
• Podaci o visini plaće pojedinog radnika .
Potvrda o upućivanju se izdaje kada :
•strani poslodavac zapošljava stranca u skladu s propisima i zapošljavanje traje neprekidano,
• posjeduje dozvolu boravka i radnu dozvolu od države koja šalje poslane radnike, u slučaju kad je državljanin treće države i kad se strani poslodavac obvezuje sa prijavom, da će se pridržavati uvjeta o visini plate i radnih uvjeta, koji se primjenjuju u Austriji za sličnu djelatnost (prvi paragraf, Članak 7b Radnog prava za ugovore o radu , zakona o prilagodbi ) .
Zahtjev se podnosi Središnji koordinacijski točki za nadzor ilegalnog zapošljavanja (KIAB) na BMF (Savezno ministarstvo financija): Radetzkystraße 2, 1031 Wien , post.zko @ bmf.gv.at , telefon : 0043-1-711-29 .
Obrazac je KIAB3 : http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-steuern/pdfs/9999/kiab3.pdf
Potrebni dokumenti :
• ugovor ugovoren sa austrijskim naručiteljem
• Slovenska tvrtka mora pokazati visinu plate radnikov
•kopija ugovora o radu, koju je radnik zaključio sa slovenskom tvrtkom. Slovenski poslodavac dužan je isplatiti platu radnika u istom iznosu plate koja je zajamčena austrijskih radnika .
• Obrazac E101 odnosno A1, s kojim se dokazuje da osoba koja radi u Austriji ima sredjeno socijalno osiguranje u Sloveniji. To vrijedi i za samozaposlene osobe , kao i za upućene radnike. Obrazac E101 odnosno A1, izdaje Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije.
• Na poseban zahtjev se mora podnijeti i dokaz o kvalifikaciji upućenog radnika (ovjereni prijevod )
• potvrdu o osposobljenosti upućenih radnika – ovjereni prijevod ,
•Potvrda EU, sa kojom tvrtka ili samostalni poduzetnik dokazuje. da u Sloveniji ispunjava uvjete za obavljanje obrta odnosno zanatskim sličnim djelatnosti. Potvrdu izdaje Obrtnička komora Slovenije
• izvadak iz registra te izvadak iz trgovačkog registra .
• Prijava upućenih radnika, koji nisu državljani članica EU-a
U principu moguća je dozvola za upućivanje za maksimalno razdoblje od 4 mjeseca za strane državljane. O potvrdi EU za upućivanje osoblja iz trećih zemalja odlučuje AMS nakon provjere stanja na tržištu rada. Više informacija o tome ima regionalno jedinica austrijskog zavoda za zapošljavanje (AMS). Ispuni se obrazac: Potvrda o upućivanju KIAB3.

• Poštivanje radnog zakonodavstva u Austriji
Slovenski poslodavac mora upućenim radnikom u Austriji isplatiti plaće kao što su navedene po tarifama za sličan posao u Austriji . Austrijske vlasti provjeravaju plaćanja na temelju ugovora o zapošljavanju sa slovenskim poslodavcom . Provjeravaju potpisan ugovor o pružanju usluga sa austrijskim naručiteljem. Posebno mora biti visina iznosa u ugovoru prikladna, da osigura plate radnikov u visini plat, koje imaju austrijski radnici . Poslodavac mora osigurati zaposlenicima pauze i odmore u skladu s austrijskim propisima o radu i poštivati pravila iz zaštite i zdravlja na radu .U Austriji , u građevinskom sektoru potrebno je prijaviti radnikei u fond za građevinske radnike ( Buak ) . U ta fond mora uplaćivati svaka tvrtka, koja u Austriji obavlja poslove u oblasti gradnje . Uplate u ta fond su visoke , čak i do 30 EUR po danu za jednog radnika . Svrha Fonda je platiti novac za godišnji odmor za ove radnike . Na temelju zahtjeva , ti radnici nakon nekog vremena dobivaju transfere iz Fonda BUAK.

• Ujednačen kontakt za Austriju
U skladu s Direktivom o slobodi pružanja usluga je ujednačen kontakt za Austriju, gdje tvrtke mogu dobiti informacije o prijavi za pružanje usluge: Savezno ministarstvo gospodarstva i rada (BMWA) u Beču, Odjelom I / 9 Stubenring 1, 1011 Beč Telefon: +43 1 71100-0, www.bmwa.gv.at:
• za obrt građevinskih majstora i majstora stolarije, elektrotehnice, pirotehnike: ministar savjetnik mag. Dr.. jur. Manfred Steiner, Telefon: +43 1 71100-5926
• Za sve ostale obrti: Viši savjetnik Mag. Dr.. jur. Clemens Steuer, Telefon: +43 1 71100-5814

NJEMAČKA
Slovenski državljani i državljani zemalja članica EU-a, koje su 2004 pristupile EU, će moči nakon 1. svibnja 2011, slobodno baviti prekogranične usluge sa vlastitim osobljem, bez potrebe za dobivanje radne dozvole.

• Prijava usluge
Prije prvog pružanja usluga potrebno je prijaviti se na gospodarskoj komori u Njemačkoj. Kad je prijava pozitivno riješena, može samostalni poduzetnik ili tvrtka te usluge može pružiti i na njemačkom teritoriju pod istim uvjetima koji važe za njemačke državljanine odnosno tvrtke. U rješavanju prijave mora se uzeti u obzir obrtne uvjete pod njemačkim zakonima. Za tu svrhu potrebno je priložiti potvrdu o edukaciji i izvadak iz AJPES registra i/ili izvadak iz registra obrta. Osim ovih izjava tvrtka za prijavu treba još EU potvrdu. Sa EU certifikatom tvrtka dokazuje da obavlja u Sloveniji registriranu djelatnost. Za izdavanje EU potvrde odgovorno je Ministarstvo za gospodarstvo (kontakt: Bojanka Velepič, tel:. +3861 4003513, [email protected]

• Prijava upućenih radnikov
Kod upućivanja zaposlenih u Njemačku za obavljanje djelatnosti, koja je obuhvaćena u skladu sa Zakonom (AENTG), potrebno je prvo proći kroz prijavu kod Savezne financijske Uprave – Zapad (Bundesfinanzdirektion West), Wörthstraße 1-3, 50668 Köln, fax: + 49 (0) 221/964870.

• Radne dozvole za državljane trećih zemalja i državljana Rumunjske i Bugarske
Njemačka nastavlja da koristi prijelazno razdoblje za državljane Rumunjske i Bugarske, zato se mora za te radnike još uvijek pridobiti radna dozvola, isto kao i za državljane trećih zemalja. Za dobivanje radne dozvole je odgovoran centralni ured u Stuttgartu, gdje je moguće i dobiti ostale informacije koje se odnose na radove koji su predmet kontingenta: Zentrale Auslands-und Fachvermittlung Stuttgart, Nordbahnhofstrasse 30-34, D – 70191 Stuttgart, tel: (0711) 920 – 3200, 3250, 3010, 3011, E-mail: [email protected]
Ako tvrtka želi raditi sa upućenim radnicima iz trećih zemalja, se kod tog uzima u obzir ugovor između te treće zemlje i Njemačke. Važe svi dogovor s tom trećom zemljom, također je kontingent radnikov ograničen na temelju tog ugovora. U nekim područjima zapošljavanje radnika iz trećih zemalja nije dopušteno. Za pružanje precizne upute o upućivanju radnika iz trećih zemalja nadležan je Njemački ured za zapošljavanje stranaca.

•Poštivanje radno-pravnih propisa u Njemačkoj
Za slovenske radnike, u Njemačkoj važe ista pravna pravila koja se primjenjuju za domaćine. To osobito vrijedi za radno vrijeme, godišnji odmor i propise u pogledu zaštite na radu. Slovenski poslodavac, koji upućuje radnike, mora poštivati sektorski kolektivni ugovor i mora platiti upućenog radnika u visini plate njemačkog radnika. Također se mora poštivanje radnog vrjemena, uključujući pauze i razdoblja odmora.

Na području građevinskih djelatnosti (npr. Zidarski radovi, izolacijski radovi, montažna gradnja i fasadni radovi, suhomontažni i montažni građevinski radovi, štukaturama i žbukom …), kao i na području hortikulture i pejzažnog slikarstva ili čišćenje zgrada, potrebno je uzeti u obzir njemački Zakon o upućivanju radnika (AEntG).

Njemačka također ima fond za isplatu naknade za godišnji odmor građevinskih radnika (ULAK ili SOKA-BAU). Osim plaće, dodatno je potrebno odvajati sumu za oporavak u njemački fond za oporavak i ravnotežu plaće za područje građevine. Oslobađanje od plaćanja vrijedi samo ako tvrtka ili upućeni radnici nisu prvenstveno zaposleni u graditeljstvu. Naslov: Ulaka, 65047 Wiesbaden – Europski odjel, pp 57 11, tel: 06 11/707-0.
Zbog strožih kontrola trebate imati u svakom trenutku dokumentaciju prevedenu na njemački jezik. Gradilišta redovito preispitavaju mobilne jedinice njemačke carine, zato je potrebno uvijek imati na samom mjestu sa sobom za prikaz sljedeće dokumente, prevedene na njemački jezik:

• potvrdu obrtnopravnog certifikata(potvrdu o priznavanju kvalifikacija, diplomu zanata, obrtnu dozvolu)
• kopija prijave gradilišta u financijskoj kontroli rada na crno, Köln
• platne liste kao dokaz o ispunjavanju njemačke minimalne plaće
• Dokaz da su radnici socijalno osigurani u zemlji, koja ih je uputila(Obrazac E101)
• evidencije dnevnih sati rada
• ID sa slikom
• pravo boravka u Njemačkoj

Građani EU-a mogu ostati u Njemačkoj do tri mjeseca bez dozvole. Uvijek je potrebno imati sa sobom osobni dokument sa fotografijom. Ako ostane duže od tri mjeseca, mora se prijaviti nadležnom uredu za upis stanovništva. U skladu sa zakonom o slobodnom kretanju u EU izdaje Ured za strance, po službenoj dužnosti samo deklarativnu odobrenje za boravak. Državljani trećih zemalja koji su upućeni u Njemačku, moraju prijaviti boravak na njemačkom veleposlanstvu.

• Odbiti porez u građevini
Za zaustavljanje radova na crno, mora naručitelj građevinskih usluga odvesti 15% od iznosa na računu i prenesti ga na njemački porezni ured. Sve tvrtke koje obavljaju građevinske radove u Njemačkoj, moraju se prijaviti nadležnom poreznom uredu, gdje dobiju porezni broj i takozvanu Freistellungsbescheinigungen, prema kojem tvrtka tada ima pravo platiti posebni porez. Prijava se izvrši na Finanzamt Oranienburg, 16515 Oranienburg, Heinrich Gruber Platz 3 Telefon: 03 301 857-0, Fax: 03301 857 – 334, e-mail: [email protected]

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

*