Standardna klasifikacija djelatnosti

Standardna klasifikacija djelatnosti – SKD 2008

SKD – Naslov

A – POLJOPRIVREDA , ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

01.110 Uzgoj žitarica ( osim riže ) , mahunarki i uljanog sjemenja
01.120 Uzgoj riže
01.130 Uzgoj povrća , dinja i lubenica , korjenastog i gomoljastog povrća
01.140 Uzgoj šećerne trske
01.150 Uzgoj duhana
01.160 Uzgoj usjeva vlakana
01.190 Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
01.210 Vino
01.220 Uzgoj tropskog i suptropskog voća
01.230 Uzgoj agruma
01.240 Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
01.250 Uzgoj ostalih stabla i grmlje
01.260 Uzgoj uljanih plodova
01.270 Uzgoj usjeva za napitke
01.280 Uzgoj začina , aromatičnog i ljekovitog bilja
01.290 Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
01.300 razmnožavanje
01.410 mlijeko
01.420 ostala stoka
01.430 konjogojstva
01.440 Uzgoj deva
01.450 ovaca i koza
01.460 svinja
01.470 Perad
01.490 Uzgoj ostalih životinja
01.500 Mješovita proizvodnja
01.610 Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
01.620 Stočarstvo usluge, osim veterinarskih
01.630 žetve usjeva
01.640 dorada sjemena
01.700 Lov
02.100 Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu
02.200 evidencija
02.300 Okupljanje samonikle nedrvnih proizvoda
02.400 Pomoćne usluge u šumarstvu
03.110 morskom ribarstvu
03.120 slatkovodnom ribarstvu
03.210 Uzgoj morskih organizama
03.220 Slatkovodna akvakultura

B – Rudarstvo

05.100 Vađenje kamenog ugljena
05.200 Vađenje ugljena i lignita
06.100 Vađenje sirove nafte
06.200 Vađenje prirodnog plina
07.100 Vađenje željeznih ruda
07.210 ruda urana i torija rude
07.290 Vađenje ostalih obojenih metala
08.110 vađenje kamena
08.120 Rad šljunka i pijeska
08.910 Rudarstvo kemijskih gnojiva i minerala
08.920 Vađenje treseta
08.930 Vađenje soli
08.990 Ostali rudarstvo i vađenje
09.100 Pomoćne djelatnosti za nafte i zemnog plina
09.900 Pomoćne usluge u druge rudnike

C – PROIZVODNJA

10.110 Proizvodnja mesa
10.120 mesa peradi
10.130 Proizvodnja mesa
10.200 Prerada i konzerviranje ribe , rakove i školjke
10.310 Prerada i konzerviranje krumpira
10.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća
10.390 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
10.410 Proizvodnja ulja i masti
10.420 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
10.510 mljekara i proizvođača sira
10.520 Proizvodnja sladoleda
10.610 milijuna kuna
10.620 Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
10.710 Proizvodnja kruha , peciva, svježe tjestenine i kolača
10.720 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača
10.730 Proizvodnja tjestenine
10.810 Proizvodnja šećera
10.820 Proizvodnja kakaa , čokolade i slatkišima
10.830 Prerada čaja i kave
10.840 Proizvodnja začina i dodataka jelima ostali pribor
10.850 Proizvodnja gotove hrane i jela
10.860 Proizvodnja homogeniziranih pripremi hrane i dijetetskih
10.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, dn
10.910 Proizvodnja stočne hrane
10.920 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
11.010 Proizvodnja duhova
11.020 Proizvodnja vina od grožđa
11.030 Proizvodnja i drugih voćnih vina fermentirani napici
11.040 Proizvodnja vina od grožđa okusom
11.050 Proizvodnja piva
11.060 Proizvodnja slada
11.070 Proizvodnja bezalkoholnih pića , mineralne i drugih flaširanih voda
12.000 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13.100 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
13.200 Tkanje tekstila
13.300 Dovršavanje tekstila
13.910 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina
13.920 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda , osim odjeće
13.930 Proizvodnja tepiha
13.940 Proizvodnja užadi , konopca i mreža
13.950 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od njih , osim odjeće
13.960 Proizvodnja ostalih tehničkih i industrijskih tekstila
13.990 Proizvodnja ostalog tekstila, dn
14.110 Proizvodnja kožne odjeće
14.120 Proizvodnja radne odjeće
14.130 Proizvodnja ostale vanjske odjeće
14.140 Proizvodnja rublja
14.190 Proizvodnja ostale odjeće i pribora
14.200 Proizvodnja proizvoda od krzna
14.310 Proizvodnja čarapa
14.390 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
15.110 štavljenje i obrada kože
15.120 Proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica i pojas
15.200 Proizvodnja obuće
16.100 Piljenje i blanjanje drva
16.210 Proizvodnja furnira i drvnih ploča
16.220 Proizvodnja sastavljenog parketa
16.230 Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
16.240 Proizvodnja ambalaže od drva
16.290 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva , pluta , slame i pletarskih materijala
17.110 Proizvodnja celuloze
17.120 Proizvodnja papira i kartona
17.210 Proizvodnja valovitog papira i kartona i papira i kartonske ambalaže
17.220 Proizvodnja kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira
17.230 Proizvodnja papira
17.240 Proizvodnja tapeta
17.290 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
18.110 Tiskanje novina
18.120 Ostalo tiskanje
18.130 pripreme za tisak i objavljivanje
18.140 Uvez i srodne usluge
18.200 Umnožavanje snimljenih zapisa
19.100 Proizvodnja koksa
19.200 Proizvodnja naftnih derivata
20.110 Proizvodnja industrijskih plinova
20.120 Proizvodnja koloranata i pigmenata
20.130 Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
20.140 Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
20.150 Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
20.160 Proizvodnja plastike u primarnim oblicima
20.170 Proizvodnja sintetskog kaučuka u primarnim oblicima
20.200 Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
20.300 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza , grafičkih boja i kitova
20.410 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
20.420 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
20.510 Proizvodnja eksploziva
20.520 Proizvodnja ljepila
20.530 Proizvodnja eteričnih ulja
20.590 Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
20.600 Proizvodnja umjetnih vlakana
21.100 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
21.200 Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
22.110 Proizvodnja guma i cijevi ;
22.190 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
22.210 Proizvodnja plastičnih ploča, listova , cijevi i profila od plastičnih masa
22.220 Proizvodnja ambalaže od plastike
22.230 Proizvodnja plastičnih proizvoda za građevinarstvo
22.290 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
23.110 Proizvodnja ravnog stakla
23.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
23.130 Proizvodnja šupljeg stakla
23.140 Proizvodnja staklenih vlakana
23.190 Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla
23.200 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.310 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
23.320 Proizvodnja opeke , crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline
23.410 Proizvodnja keramičkih kućanstvo i ukrasnih
23.420 Proizvodnja sanitarne keramike za ugradnju
23.430 Proizvodnja izolatora i izolacijski pribor od keramike
23.440 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
23.490 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
23.510 Proizvodnja cementa
23.520 Proizvodnja vapna i gipsa
23.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
23.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
23.630 Proizvodnja gotove betonske smjese
23.640 Proizvodnja žbuke
23.650 Proizvodnja vlakana cementa
23.690 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona , cementa i gipsa
23.700 i obrada kamena
23.910 Proizvodnja
23.990 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24.100 Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
24.200 Proizvodnja cijevi, šupljih profila i srodnih spojeva
24.310 Hladno vučenje šipki
24.320 Hladno valjanje uskih vrpci
24.330 Hladno oblikovanje ili sklopivi
24.340 Hladno vučenje žice
24.410 Proizvodnja plemenitih metala
24.420 Proizvodnja aluminija
24.430 Proizvodnja olova, cinka i kositra
24.440 Proizvodnja bakra
24.450 Proizvodnja ostalih obojenih metala
24.460 Proizvodnja nuklearnog goriva
24.510 Lijevanje željeza
24.520 Lijevanje čelika
24.530 Lijevanje lakih metala
24.540 Lijevanje ostalih obojenih metala
25.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija
25.120 Proizvodnja metalne stolarije
25.210 Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje
25.290 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni , rezervoara i
25.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje
25.400 Proizvodnja oružja i streljiva
25.500 Kovanje , prešanje, štancanje i valjanje metala , metalurgija praha
25.611 prevlačenje metala
25.619 Ostali površina i toplinske obrade metala
25.620 Strojna
25.710 Proizvodnja sječiva
25.720 Proizvodnja brava i okova
25.731 Proizvodnja ručnih alata
25.732 Proizvodnja alata
25.910 Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda
25.920 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
25.930 Proizvodnja proizvoda od žice , lanaca i opruga
25.940 Proizvodnja zakovica , vijčane robe
25.990 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala,
26.110 Proizvodnja elektroničkih komponenata
26.120 Proizvodnja punih elektroničkih ploča
26.200 Proizvodnja računala i periferne opreme
26.300 Proizvodnja komunikacijske opreme
26.400 Proizvodnja potrošačke elektronike i kućanstvo
26.510 Proizvodnja mjerenje, ispitivanje i navigaciju
26.520 Proizvodnja sati
26.600 Proizvodnja opreme za zračenje , elektromedicinske i electrotherapeutic oprema
26.700 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
26.800 Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
27.110 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
27.120 Proizvodnja električne opreme za distribuciju i kontrolu
27.200 Proizvodnja baterija i akumulatora
27.310 Proizvodnja optičkih kabela
27.320 Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova
27.330 Proizvodnja prodavnica, prekidača i drugih električnih instalacija uređaja
27.400 Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
27.510 Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
27.520 Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
27.900 Proizvodnja ostale električne opreme
28.110 Proizvodnja motora i turbina , osim motora za zrakoplove , vozila i
28.120 Proizvodnja tekućine energetske opreme
28.130 Proizvodnja crpki i kompresora
28.140 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
28.150 Proizvodnja ležajeva , prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata za mehanički prijenos snage
28.210 Proizvodnja peći i plamenika
28.220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
28.230 Proizvodnja uredskih strojeva i opreme ( osim proizvodnje računala i periferne opreme uređaji )
28.240 Proizvodnja ručnih alata
28.250 Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme , osim kućanstvu
28.290 Proizvodnja strojeva i opreme za opće namjene
28.300 Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
28.410 Proizvodnja metala
28.490 Proizvodnja ostalih alatnih strojeva
28.910 Proizvodnja strojeva za metalurgiju
28.920 Proizvodnja rudarstvo i građevinske strojeve
28.930 Proizvodnja strojeva za industriju hrane , pića i duhanske industrije
28.940 Proizvodnja strojeva za industriju tekstila , odjeće i kože
28.950 Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona
28.960 Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu
28.990 Proizvodnja ostale posebne namjene
29.100 Proizvodnja motornih vozila
29.200 Proizvodnja karoserija , proizvodnja prikolica i poluprikolica
29.310 Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila
29.320 Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
30.110 Gradnja brodova i plutajućih objekata
30.120 Gradnja čamaca za razonodu i sportskih
30.200 Proizvodnja željezničkih lokomotiva i voznog parka
30.300 Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica
30.400 Proizvodnja vojnih borbenih vozila
30.910 Proizvodnja motocikala
30.920 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
30.990 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, dn
31.010 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne
31.020 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
31.030 Proizvodnja madraca
31.090 Proizvodnja ostalog namještaja
32.110 Udaranje novca
32.120 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
32.130 Proizvodnja imitacije nakita
32.200 Proizvodnja glazbenih instrumenata
32.300 Proizvodnja sportske opreme
32.400 Proizvodnja igračaka i igara i zabave
32.500 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
32.910 Proizvodnja metli i četaka
32.990 Ostala prerađivačka industrija, dn
33.110 Popravak proizvoda od metala
33.120 Popravak strojeva
33.130 Popravak elektroničke i optičke opreme
33.140 Popravak električne opreme
33.150 Popravak i održavanje brodova i čamaca
33.160 Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica
33.170 Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava
33.190 Popravak ostale opreme
33.200 Instaliranje industrijskih strojeva i opreme

D – struja, plin i paru

35.111 Proizvodnja električne energije iz hidroelektrana
35.112 Proizvodnja električne energije u termoenergetskim postaja
35.119 Ostali proizvodnja električne
35.120 prijenos električne energije
35.130 Distribucija električne energije
35.140 Struja trgovanja
35.210 Proizvodnja plina
35.220 Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
35.230 Trgovina plinovitih goriva distribucijskom mrežom
35.300 parom i toplom vodom

E – opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te sanacije

36.000 Skupljanje , pročišćavanje i distribucija vode
37.000 Kanalizacija
38.110 Skupljanje neopasnog otpada
38.120 Skupljanje opasnog otpada
38.210 – opasnog otpada, obrada
38.220 Opasni otpad
38.310 Rastavljanje olupina
38.320 Stjecanje sekundarnih sirovina iz otpada i ostataka
39.000 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

F – IZGRADNJA

41.100 projekata za zgrade
41.200 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
42.110 Gradnja cesta
42.120 Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.130 Gradnja mostova i tunela
42.210 Gradnja vodova za tekućine
42.220 Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih građevina
42.990 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, dn
43.110 Rušenje
43.120 Site pripremni radovi
43.130 Pokusno bušenje i sondiranje
43.210 Električne instalacije
43.220 vodovod , grijanje i klimatizaciju instalacija
43.290 Ostali građevinski radovi
43.310 žbukanje
43.320 Ugradnja stolarije
43.330 podnih i zidnih obloga
43.341 staklarski radovi
43.342 Slikarstvo
43.390 Ostali građevinski radovi radovi
43.910 Krovovi
43.990 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti,

G – TRGOVINA , ODRŽAVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA

45.110 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
45.190 Trgovina ostalim motornim vozilima
45.200 Održavanje i popravak motornih vozila *
45.310 Trgovina na veliko dijelova i pribora za motorna vozila
45.320 Trgovina na malo dijelova i pribora za motorna vozila
45.400 Trgovina , održavanje i popravak motocikla i dijelova i povezanih oprema
46.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama , živim životinjama, tekstilnih sirovina polu-
46.120 Posredovanje u trgovini gorivima , rudama , metalima i industrijskim kemijskim proizvodima
46.130 Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom
46.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom , brodovima i zrakoplovima
46.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i željezarija
46.160 Posredovanje u trgovini tekstilom , odjećom , krznom , obućom i proizvodima od kože
46.170 Posredovanje u trgovini hranom , pićima i duhanskim proizvodima
46.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode
46.190 Posredovanje u trgovini raznim proizvodima
46.210 Trgovina na veliko žitaricama , neprerađenog duhana , sjemena i stočne hrane
46.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
46.230 Trgovina na veliko živim životinjama
46.240 Trgovina na veliko koža i koža
46.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
46.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mast
46.340 Trgovina na veliko pićima
46.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
46.360 Trgovina na veliko šećerom i čokoladom i slatkišima
46.370 Trgovina na veliko kavom, čajem , kakaom i začinima
46.380 veliko ostalim hranom , uključujući ribe , rakova i mekušaca
46.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom , pićima i duhanskim proizvodima
46.410 Trgovina na veliko tekstilom
46.420 Trgovina na veliko odjećom i obućom
46.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo
46.440 Trgovina na veliko Kini i stakla i priborom za čišćenje
46.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
46.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima i medicinskih pomagala i Materijali
46.470 Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu
46.480 Trgovina na veliko satovima i nakitom
46.490 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo
46.510 Trgovina na veliko računalima, perifernom
46.520 Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
46.610 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima , opremom i priborom
46.620 Trgovina na veliko alatnim strojevima
46.630 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo , građevinarstvo i inženjerstvo strojeva
46.640 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju
46.650 Trgovina na veliko uredskim namještajem
46.660 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom
46.690 Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom
46.710 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima
46.720 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
46.730 Trgovina na veliko drvom , građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
46.740 Trgovina na veliko željeznom robom, vodovod i uređaja Grijanje
46.750 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
46.760 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
46.770 Trgovina na veliko ostacima i otpacima
46.900 Nespecijalizirana trgovina na veliko
47.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom ,
47.190 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
47.210 Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama prodaje voće i povrće
47.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima
47.230 Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama
47.240 Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama kruha, kolačima, tjesteninama , bombonima slatkiši
47.250 Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
47.260 Trgovina na malo u specijaliziranim trgovinama prodaje duhanskih proizvoda
47.290 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom ,
47.301 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
47.302 Posredovanje u trgovini motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama
47.410 Trgovina na malo računalima , perifernim jedinicama i programi
47.420 Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama s telekomunikacije uređaji
47.430 Trgovina na malo audio i video opreme
47.510 Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama
47.520 Trgovina na malo građevinskog materijala, robom, bojama i staklom
47.530 Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama prodaju sag , pokrovi
47.540 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo uređaji
47.590 Trgovina na malo namještajem , opremom za rasvjetu i drugih za kućanstvo
47.610 Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama s knjigama
47.621 Trgovina na malo novinama i časopisima
47.622 Trgovina na malo papira i pribora
47.630 Trgovina na malo glazbenim i videozapisima
47.640 Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama pretežno sportske opreme
47.650 Trgovina na malo igračke i rekvizite za igre i zabava
47.710 Trgovina na malo odjećom
47.720 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
47.730 Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama pretežno farmaceutskih proizvoda
47.740 Trgovina na malo medicinskih i ortopedskih pribor
47.750 Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama i kozmetičke Proizvodi
47.761 malo cvjećari
47.762 Trgovina na malo vrtu opreme i kućne ljubimce životinje
47.770 Trgovina na malo satovima i nakitom
47.781 Trgovina na malo naočala
47.782 Trgovina na malo umjetninama
47.789 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
47.790 Trgovina na malo rabljenom robom
47.810 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama hranom, pićima i duhanskim proizvodima Proizvodi
47.820 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama tekstila, odjeće i obuće
47.890 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama ostale robe
47.910 Trgovina na malo preko pošte ili preko Interneta
47.990 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica , štandova i tržnica

H – prijevoz i skladištenje

49.100 Željeznički prijevoz putnika
49.200 željezničkog teretnog prometa
49.310 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
49.320 Taxi operacije
49.391 Međugradski prijevoz i druge
49.392 Lift operacije
49.410 Cestovni prijevoz robe
49.420 uklanjanje usluge
49.500 cjevovodi
50.100 obalni prijevoz putnika
50.200 pomorski prijevoz
50.300 Putnički prijevoz unutarnjim vodenim putovima
50.400 teretnog prijevoza unutarnjim plovnim putovima
51.100 Zračni promet
51.210 Zračni prijevoz robe
51.220 Space prijevoz
52.100 prtljage
52.210 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
52.220 Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
52.230 Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
52.240 Cargo
52.290 špedicija i druge pomoćne djelatnosti za prijevoz
53.100 Provedba univerzalne poštanske usluge
53.200 Ostale poštanske i kurirske djelatnosti

I – RESTORANI

55.100 hoteli i slično smještaj
55.201 vikendica
55.202 Turistička farmi s soba
55.203 iznajmljivanja privatnih soba gostima
55.204 planinarski domovi i domovi
55.209 Ostali kraći odmor
55.300 Djelatnost kampiranje, kampovi
55.900 Djelatnosti studentskog smještaja i drugih smještaja
56.101 Restorani i pubovi
56.102 barova i slični objekti
56.103 konditorskih i kafići
56.104 privremeni smještaj objekata
56.105 Turističke farme bez smještaja
56.210 keteringa suđe
56.290 Ostala hrana
56.300 pića

J – INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

58.110 Izdavanje knjiga
58.120 Izdavanje imenika i mailing listama
58.130 Izdavanje novina
58.140 Izdavanje časopisa i periodičnih
58.190 Ostala izdavačka
58.210 Izdavanje računalnih igara
58.290 Izdavanje ostalog softvera
59.110 filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.120 post – proizvodne djelatnosti filmova, videofilmova i televizijskog emitira
59.130 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.140 Kinematografija
59.200 snimanje i objavljivanje snimanje zvuka i glazbe izdavačka djelatnost
60.100 radijskog programa
60.200 TV djelatnost
61.100 Djelatnosti žičane telekomunikacije
61.200 Djelatnosti bežične telekomunikacije
61.300 Satelitska telekomunikacijske djelatnosti
61.900 Ostale telekomunikacijske djelatnosti
62.010 računalno programiranje
62.020 računalnih sustava i programa
62.030 Upravljanje računalnom opremom i sustavi
62.090 Ostali informacijskom tehnologijom i servis računala djelatnost
63.110 Obrada podataka i djelatnosti povezane s njima
63.120 Web portali
63.910 Djelatnosti novinskih agencija
63.990 Ostale informacije

K – FINANCIJSKI I DJELATNOSTI OSIGURANJA

64.110 Središnji bankarstvo
64.190 Ostale monetarne posredovanje
64.200 Djelatnosti holding-društava
64.300 uzda , fondovi i slični subjekti u
64.910 leasing
64.920 Ostalo kreditno
64.990 Ostale financijske uslužne djelatnosti , osim osiguranja i mirovinski fondovi
65.110 Životno osiguranje
65.120 neživotnih osiguranja
65.200 reosiguranja
65.300 mirovinski fondovi
66.110 uprava financijskim tržištima
66.120 Posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima i roba
66.190 Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga , osim osiguranja i mirovinski fondovi
66.210 Procjena rizika i štete
66.220 Djelatnosti agenata
66.290 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
66.300 za upravljanje Fondom

L – NEKRETNINE

68.100 i prodaja vlastitih nekretnina
68.200 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili unajmili
68.310 Posredovanje u prometu nekretnina
68.320 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

M – STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.101 Odvjetnici
69.102 Notariat
69.103 Ostale pravne djelatnosti , osim zastupljenosti stranaka
69.200 Računovodstvene , knjigovodstvene i revizijske djelatnosti , porezno savjetovanje
70.100 Upravljačke djelatnosti
70.210 Javno
70.220 Poslovno savjetovanje i upravljanje njima
71.111 Arhitektonsko projektiranje
71.112 krajobrazne arhitekture , urbanizma i druge planiranje
71.121 Geo – mjerni mapiranje
71.129 Ostale inženjerske usluge i savjetovanje
71.200 Tehničko ispitivanje i analiza
72.110 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
72.190 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima i tehnologija
72.200 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
73.110 Agencije za oglašavanje
73.120 Udio reklamnog prostora
73.200 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
74.100 dizajn , Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
74.200 Fotografske djelatnosti
74.300 prevođenje i tumačenje
74.900 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
75.000 Veterinari

N – Ostale poslovne djelatnosti

77.110 motornih vozila Iznajmljivanje i leasing
77.120 Kamionski Iznajmljivanje i leasing
77.210 Iznajmljivanje sportske opreme iznajmljivanje i leasing
77.220 Iznajmljivanje videokaseta i diskova zaposliti
77.290 Iznajmljivanje ostalim proizvodima za kućanstvo iznajmljivanje i leasing
77.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme za iznajmljivanje i leasing
77.320 Iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme Iznajmljivanje i lizing
77.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i računalne opreme Iznajmljivanje i lizing
77.340 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava Iznajmljivanje i leasing
77.350 Iznajmljivanje opreme za zračni prijevoz leasing
77.390 Iznajmljivanje ostalih strojeva , opreme i materijalnih dobara za iznajmljivanje i leasing
77.400 Leasing intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim autorskim pravima dio
78.100 Djelatnosti zapošljavanja
78.200 Privremeno zapošljavanje
78.300 drugim ljudskim resursima
79.110 putničke agencije
79.120 Djelatnosti turneju
79.900 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
80.100 zaštitu
80.200 Sigurnosni sustavi
80.300 Istražne djelatnosti
81.100 Kombinirani objekti podržati aktivnosti
81.210 Općenito čišćenje zgrada
81.220 Ostale zgrade i industrijske čišćenje strojevi i oprema
81.290 Metenje i drugih čišćenje
81.300 uređivanje i održavanje zelenih površina i okolici
82.110 Kombinirani uredskih administrativnih usluga
82.190 fotokopiranje , priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
82.200 Djelatnosti pozivnih centara
82.300 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
82.910 Djelatnosti agencija za prikupljanje i kreditnih ureda
82.920 pakiranje
82.990 neklasificirane poslovne pomoćne uslužne djelatnosti

O – JAVNA UPRAVA I OBRANA ; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

84.110 Opće djelatnosti javne uprave
84.120 regulacija zdravstvu, obrazovanju , kulturi i druge društvene usluge , osim obvezno socijalno osiguranje
84.130 Reguliranje i doprinos uspješnijem poslovanju
84.210 Ministarstvom vanjskih poslova
84.220 obrane
84.230 pravosuđa
84.240 javnog reda i sigurnosti
84.250 zaštitu od požara i spašavanje i katastrofe
84.300 obvezno socijalno osiguranje

P – OBRAZOVANJE

85.100 Predškolski
85.200 osnovnom školstvu
85.310 Opće srednje obrazovanje
85.320 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje
85.410 post – sekundarne non – tercijarno obrazovanje
85.421 post- srednjoškolsko obrazovanje
85.422 Visoko obrazovanje
85.510 Obrazovanje , osposobljavanje i obrazovanje u području sporta i rekreacije
85.520 Obrazovanje , osposobljavanje i obrazovanje u području umjetnosti i kulture
85.530 autoškole
85.590 dn obrazovanje , dodatno obrazovanje i osposobljavanje
85.600 Obrazovni pomoćne djelatnosti

Q – Zdravstvo i socijalni rad

86.100 Djelatnosti bolnica
86.210 Opći Djelatnosti medicinske prakse
86.220 specijalističke medicinske prakse aktivnosti
86.230 Djelatnosti stomatološke prakse
86.901 Alternativni oblici liječenja
86.909 Ostale ljudsko zdravlje aktivnosti
87.100 ustanova za njegu
87.200 Stambeni objekti za njegu mentalnom retardacijom , mentalno zdravljen i suzbijanja zlouporabe opojnih
87.300 Stambeni objekti za njegu zastarije i nemoćne osobe
87.900 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
88.100 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja zastarije osobe i osobe s invaliditetom
88.910 Dnevna skrb o djeci
88.990 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

R – Umjetnost, zabava i rekreacija

90.010 Performing Arts
90.020 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
90.030 umjetničkog stvaralaštva
90.040 Rad umjetnosti objekata
91.011 Knjižnice
91.012 Djelatnost arhiva
91.020 Djelatnosti muzeja
91.030 zaštitu kulturne baštine
91.040 botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata
92.001 Djelatnosti kockarnica
92.002 Kockanje , osim u kockarnice
93.110 Rad sportskih objekata
93.120 Djelatnosti sportskih klubova
93.130 fitness
93.190 Ostale sportske aktivnosti
93.210 Djelatnosti zabavnih parkova
93.291 Rad marina
93.292 Djelatnost skijališta
93.299 neklasificirane aktivnosti u slobodno vrijeme

S – OSTALE AKTIVNOSTI

94.110 Djelatnosti poslovnih i poslodavci članskih organizacija
94.120 Djelatnosti strukovnih organizacija
94.200 Djelatnosti sindikata
94.910 Djelatnosti vjerskih organizacija
94.920 Djelatnosti političkih organizacija
94.990 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, dn
95.110 Popravak računala i periferne opreme
95.120 Popravak komunikacijske opreme
95.210 Popravak elektroničkih uređaja i kućanstvo
95.220 Popravak kućanstva i male kućanske aparate i opremu
95.230 Popravak obuće i proizvoda od kože
95.240 Popravak namještaja
95.250 Popravak satova , satovi i nakit
95.290 Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
96.010 Djelatnost praonica rublja i kemijsko čišćenje
96.021 Frizerski
96.022 i saloni za uljepšavanje
96.030 Pogrebne i srodne djelatnosti
96.040 Djelatnosti za njegu tijela
96.090 Ostale osobne uslužne djelatnosti, dn

T – Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca osoblju , za vlastitu uporabu

97.000 Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca koji zapošljavaju poslugu
98.100 obavljaju razliËite robe – proizvodnoj djelatnosti kućanstava za vlastite potrebe
98.200 obavljaju razliËite uslužnih djelatnosti kućanstava za vlastite potrebe

U – offshore poslovne organizacije i tijela

99.000 Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

Za sve dodatne informacije , molimo kontaktirajte nas na sljedeće brojeve telefona ili putem

e – mail .

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

*