Nepremičninsko pravo in gradbene pogodbe

Gradbene pogodbe so posebno področje, polno pasti tako za naročnike in investitorje, kot za gradbena podjetja, obrtnike,… Ne samo, da vsak udeleženec potrebuje pomoč, da se sestavi natančna in poštena pogodba, ampak potrebuje tudi pomoč tudi pri ugotavljanju kakovosti, nadzoru, zavarovanjih, garancijah,…

Sestavljamo pogodbe in svetujemo pri sklepanju prodajnih, darilnih, najemnih, menjalnih in drugih pogodb glede nepremičnin,

sodelujemo z geodetsko pisarno, ki izvaja vse geodetske storitve,

svetujemo in pomagamo pri pridobitvi gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri sklepanju pogodb s projektantskimi podjetji in gradbenimi izvajalci,

svetujemo pri sklepanju pogodb in sestavljamo pogodbe z odkupno pravico, prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnin, pogodbe o ustanovitvi zastavne pravice na nepremičninah,

strankam svetujemo pri delitvi nepremičnin,

svetujemo v stanovanjskih, najemnih in drugih razmerjih,

sestavljamo pogodbe o ustanovitvi hipoteke,

svetujemo pri vzpostavitvi etažne lastnine ter pripravimo načrt etažne lastnine, akt o preoblikovanju solastnine v etažno lastnino in sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij,

svetujemo v zemljiškoknjižnih postopkih.

Pravni nasvet – Nepremičninsko pravo

E-mail naslov:

Vprašanje:


Pravno svetovanje – pokličite 041 823 888