Obrazec za podjetja

Tip nove družbe (št. lastnikov - družbenikov):

enoosebni d.o.o. (eden lastnik)večosebni d.o.o. (več lastnikov)

V kolikor ste izbrali večosebni d.o.o. izpolnite wordov obrazec, ter nam ga pošljite po mailu: [email protected] ali na fax: 01 8888 347.


Podatki o lastniku (družbeniku) št. 1

Ime in priimek družbenika (obvezno):

Stalno prebivališče (ulica, hišna številka, pošta in kraj) (obvezno):

Davčna številka (obvezno):

EMŠO (enotna matična številka občana):

Vrsta in št. osebnega dokumenta (obvezno):

Tel. št.:(obvezno)

Elektronski naslov:(obvezno)

Delež v družbi (%):


Podatki o lastniku (družbeniku) št. 2

V kolikor je družbenik samo eden pustite to rubriko prazno.

Ime družbenika:

Priimek družbenika:

Stalno prebivališče (ulica, hišna številka, pošta in kraj):

Davčna številka:

EMŠO (enotna matična številka občana):

Vrsta in št. osebnega dokumenta:

Tel. št.:

Elektronski naslov:

Delež v družbi (%):


Podatki o direktorju družbe

Ali je direktor ista oseba kot lastnik?
dane

V primeru, da ni ista oseba vnesite podatke direktorja

Priimek in ime direktorja:

Stalno prebivališče direktorja (ulica, hišna številka, pošta in kraj):

Davčna številka:

EMŠO (enotna matična številka občana):

Vrsta in št. osebnega dokumenta:

Tel. št.:

Elektronski naslov:


Podatki o prokuristu družbe

V koliko družba nima prokurista pustite to rubriko prazno.

Priimek in ime prokurista:

Stalno prebivališče (ulica, hišna številka, pošta in kraj):

Davčna številka:

EMŠO (enotna matična številka občana):

Tel. št.:

Elektronski naslov:


Ime podjetja

Ime podjetja (prosto ime preverite tukaj: AJPES. Kako izbrati ime podjetja pa TUKAJ):

Ime podjetja v primeru zamenjave:

Dolgo ime podjetja (Kratko ime podjetja, dejavnost, d.o.o):


Dejavnost podjetja

Dejavnosti lahko kadarkoli kasneje brezplačno dodate. Za vas smo trenutno dodali dejavnost 70.220 (drugo podjetniško in poslovno svetovanje).

Glavna dejavnost (vpišite dejavnost in številko), ki jo bo podjetje opravljalo (SDK).
Dejavnosti si lahko ogledate TUKAJ, in jih prepišete v polje. (obvezno):

Ostale dejavnosti (vpišite dejavnost in številko), ki jih bo podjetje opravljalo (obvezno):


Podatki glede podjetja, ki bo vodilo poslovne knjige - RAČUNOVODSTVO:

Izberi računovodstvo
V primeru, da izberete računovostvo pri nas pustite spodnja polja prazna.

Ime:

Davčna številka:

Ulica:

Poštna številka in kraj:


Poslovni naslov podjetja

Parmova 53, 1000 Ljubljana - že registrirano na tem naslovu, doplačilo 65€/mesec - minimalno 3 meseceŽelim svoj naslov - v tem primeru morate biti lastnik na tem naslovu, ter na prepis prinesti izpolnjen in overjen OBRAZEC (*)

Vaš poslovni naslov

(*) prenesi OBRAZEC


Izjava o nekaznovanju

Strinjam se s spodnjimi izjavami (obvezno):

  • Nisem bil/-a pravnomočno obsojen/-a na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost.
  • Mi ni bila s pravnomočno sodbo na podlagi zakona ZGD-1 ugotovljena odgovornost zaradi spregleda pravne osebnosti.
  • Kot družbenik/-ica nisem bil/-a udeležena z več kot 25 odstotki v kapitalu ali bila/-a član/-ica poslovodstva ali organa nadzora kapitalske družbe, za katero je bila pravnomočno ugotovljena ničnost na podlagi zakona, ki ureja sodni register, kje je bil namen delovanja ali dejavnost družbe v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli.

Izjava o poravnavi davkov

Strinjam se s spodnjo izjavo (obvezno):

Na podlagi zakona, ki ga ureja sodni register, prilagam predlogu za vpis v register resnično izjavo o tem, da imajo vse kapitalske družbe, v katerih sem udeležen/-a z več kot 25 odstotki, poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel zakonski rok plačila, razen tistih, katerim je bil dovoljen odlog ali obročno odplačevanje skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek.

Kapitalske družbe so sledeče (prosimo, če napišete ime kapitalske družbe, ter % udeležbe):


Paket storitev

Zanimajo me še naslednje storitve (prosim za ponudbo)

RačunovodstvoDavčno svetovanje ( 250 eur / 2h )Registracija blagovne znamke ( od 540 eur / 10 let )Poslovni naslov ( od 50 eur / mesec )Tečaj usposabljanja za varstvo pri deluZdravniški pregled na medicini delaIzdelava spletne strani ( od 400 eur dalje )Registracija domene in E-mail naslova ( 250 eur / 1 leto )Optimizacija spletne strani ( od 500 eur / mesec )Izdelavo logotipa ( 285 eur )


Dodatna vprašanja, komentarji,..
Ko prejmemo vaš izpolnjen obrazec, pričakujte odgovor v najkrajšem možnem času.