Odprtje d.o.o. v Srbiji

ZA PONUDBA ZA ODPRTJE DRUŽBE V REPUBLIKI SRBIJI POKLIČITE:

tel 00386 41 823 888 viber ali

tel 00386 70 823 888 viber, 

skypem firmica.si ali pišitemail [email protected]

Odprtje d.o.o. v Srbiji

Odprtje d.o.o. v Srbiji

Postopek odprtja podjetja v Republiki Srbiji

Na osnovi Zakona o podjetjih in Zakona o registraciji gospodarskih subjektov postopek odprtja in registracije podjetja izvaja Agencija za poslovne registre.

I Postopek vključuje izdelavo normativnih aktov:
• izdelavo Posebnega pooblastila za ustanovitelja glede na to da so ustanovitelji podjetja v tujini in da bodo svoje podpise overili v državi bivanja,
• izdelavo Akta ali Pogodbe o ustanovitvi (odvisno koliko je soustanoviteljev),
• izdelava Odločitve o imenovanju direktorja družbe, dejavnosti in sedežu družbe,
• overjeni podpisi soustanoviteljev ter osebe pooblaščene za zastopanje.

Za postopek izdelave zgoraj navedenih aktov je potrebno, da posredujete naslednje podatke:
Skrajšani in dolgi naziv podejtja, da pri pristojnih organih preverimo, če pravna oseba z istim ali podobnim imenom ni že registrirana v pristojnem Registru. V nasprotnem primeru je potrebno izvesti rezervacijo naziva.
kopije potnih listov ustanoviteljev podjetja in direktorja, ki so tuji državljani, v primeru, da je ta oseba domači državljan kopija osebne izkaznice,
za ustanovitelja če je tuja pravna oseba izpis iz registra v katerem je pravna oseba registrirana ne starejši od treh (3) mesecev in iz katerega je razvidno kdo so ustanovitelji in pooblaščene osebe oziroma zastopniki, overjeno z apostillom po Haški konvenciji v primeru, da gre za ustanovitelje iz države podpisnice Haške konvencije
naslov na katerem bo registriran sedež družbe,
prevladujoča dejavnost družbe (kar se tiče dejavnosti znotraj registrirane prevladujoče dejavnosti boste imeli registrirano celotno proizvodnjo, trgovino na drobno in debelo ter storitve za tuji in domači promet).
Osebne podatke bodočega direktorja družbe, kopija osebne izkaznice oziroma v primeru tujega državljana kopija potnega lista,
Ustanovni kapital (minimalni osnovni kapital znaša 100 rsd).

II Po izdelavi Posebnega pooblastila, se isti dostavi v državo kjer se bo izvršil podpis in overjenje le tega. Posebno pooblastilo se overi pri notarju ali drugemu pristojnemu organu za overjanje podpisov v državi v kateri se izvršuje samo overjanje. Na dokument se doda Haški apostill v primeru, da se overja v državi, ki je podpisnica Haške konvencije ( posredovali mi boste podatke za katere države gre, da preverim če je obvezno overjanje z Haškim apostillom). Istočasno se snovalcem dostavi OP obrazec, da ga podpišejo in overijo pri notarju.

Ko mi dostavite zgoraj podpisano in overjeno dokumentacijo jo je potrebno prevesti na srbski jezik in preveriti s strani sodnega tolmača.

Na osnovi tako pripravljene dokumentacije odvetniška pisarna v prisotnosti pooblaščene osebe lahko podpisuje in overja akte in druge potrebne dokumente za odprtje podjetja pri pristojnem sodišču v Beogradu.

III Druga faza postopka se prične z zahtevkom registracijske prijave za vpis v register pri Agenciji za poslovne registre kjer pristojni organ izda odločbo s katero se odobri vpis podjetja v register.
Rok za ustanovitev podjetja je 5 do 7 delovnih dni od vloge potrebne dokumentacije.

IV Po prejetju odločbe o vpisu Agencije za poslovne registre sledi postopek izdelave žiga, odprtja TRR pri poslovni banki, ter zahtevek za vpis v davčni sistem.

Odpiranje računa v banki je postal zelo zahteven postopek v kolikor se kot snovalec podjetja pojavlja tuji državljan oziroma pravna oseba. V takem primeru je potrebno zbrati lastniško strukturo ustanoviteljev – vse fizične osebe ( to je izpise iz tujih registrov, akte ustanovitve, ki morajo biti prevedeni itd)

V odvetniških storitvah je vključeno izvrševanje naslednjih del v postopku odprtja podjetja:

1.Izdelava Posebnega pooblastila za ustanovitelja podjetja, pošiljanje po email-u le temu.
2.Izdelava Pogodbe o ustanovitvi, OP obrazca in ostalih ustanovnih aktov,
3.Vse potrebne aktivnosti pri poslovni banki zaradi uskladitve vplačila osnovnega kapitala in prejemu potrdila o vplačilu osnovnega/ustanovnega kapitala,
4. sodelovanje s sodnim tolmačem v povezavi s prevodom in preverjanjem podpisane overjene dokumentacije v tujini.
5.Vse potrebne aktivnosti pri pristojnem sodišču v povezavi z podpisi in overjanjem dokumentacije.
6.Vse potrebne aktivnosti pri APR-ju v povezavi z vlogo zahtevane dokumentacije in končanja postopka ustanovitve ter vpisa podjetja v register podjetij Republike Srbije.
7.Izdelava pogodbe o zakupu, komunikaciji ter sodelovanju z računovodskim servisom v cilju pravočasnih oddaj vlog davčnemu organu.

Cena storitev odpiranja računa v poslovni banki na osnovi odvetniškega pooblastila je odvisna od lastniške strukture ter obsegom dokumentacije, ki jo je potrebno zbrati.

Imate vprašanja glede nakupa podjetja?

Odgovore nanje najdete tukaj ali nas pokličete na 041 823 888 ali 070 823 888 pošljete email na: [email protected].

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*