Pregled zakonov, ki jih podjetnik potrebuje

Zakonov, ki urejajo poslovna področja v Sloveniji, je mnogo. Vsak podjetnik-začetnik se slej ko prej sreča z vprašanjem, katera kratica zares kaj pomeni oz. v kateri zakon je za njega res pomemben.

Spodaj objavljamo seznam predpisov, ki urejajo statusno-pravni položaj d.o.o. družb in s.p.:

Slika: Shutterstock

Slika: Shutterstock

Zakon o gospodarskih družbah RS (ZGD-1)

Davčni predpisi:
Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

Predpis s področja obrti:
Obrtni zakon RS (ObrZ)

Predpisi s področja socialne varnosti:
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2),
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

Predpis s področja zaposlovanja:
Zakon o delovnih razmerjih RS (ZDR-1)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) s spremembami

Predpis za obligacijska razmerja:
Obligacijski zakonik RS (OZ)

Predpisi s področja poslovanja preko interneta:
Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom)
Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT)
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)
Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)
Zakona o plačilnem prometu (ZPlaP)

Predpis s področja avtorskih pravic:
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah RS (ZASP)

Predpis v primeru stečaja ali prisilne poravnave:
Zakon o finančnem poslovanju RS, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

Imate vprašanja pri ustanovitvi d.o.o.?

Odgovore o ustanovitvi d.o.o. nanje najdete tukaj ali nas pokličete na 041 823 888 ali pošljete email na: [email protected].

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*