Preoblikovanje

Preoblikovanje podjetja

Preoblikovanje podjetja (slika: Shutterstock)

Preoblikovanje podjetja

Strokovno vam svetujemo ter opravimo preoblikovanje podjetja. Preoblikovanje je največkrat zaželeno zato, da se preneha vaša osebna odgovornost. Preoblikujemo vse tipe podjetij. Največ je preoblikovanj iz k.d., d.n.o. ali s.p. v d.o.o. Skupaj z našimi strokovnjaki smo preoblikovali že večino podjetij v Sloveniji.

Spremembe podjetij

 • sprememba lastniških struktur,
 • sprememba firme,
 • spremembe zastopnikov družbe,
 • sprememba sedeža in poslovnega naslova družbe,
 • dokapitalizacijo gospodarske družbe,
 • razširitev in uskladitev dejavnosti,
 • likvidacijo družbe, (izbris družbe po skrajšanem postopku),
 • sprememba lastništva v družinskem podjetju,
 • menjava generacije lastništva podjetja z odhodom v pokoj.

Postopek preoblikovanja

Preoblikovanje je zahteven postopek zato vam nudimo najvišjo kvaliteto

 • preveri se bilančno stanje subjekta,
 • podpiše se pogodba o preoblikovanju,
 • obvestilo partnerjem o preoblikovanju,
 • obvestilo Davčnemu uradu RS o preoblikovanju,
 • izdelava pisnih navodil za knjiženje,
 • pri preoblikovanju tesno sodelujemo z vašim računovodstvom,
 • preveri se nepremičnine, DDV,…
 • na določen presečni dan se uskladi bilanca,
 • spreminjanje osnovnega kapitala z bančnim kreditom,
 • sprememba sedeža in poslovnega naslova družbe,
 • razširitev in uskladitev dejavnosti,
 • izbris družbe po skrajšanem postopku,
 • dokapitalizacijo gospodarske družbe,
 • spremembe zastopnikov družbe,
 • razčlenitve družb,
 • pripojitev družbe z omejeno odgovornostjo k delniški družbi,
 • avtomobile, nepremičnine je možno v postopku izločiti,…

Pišite nam za ponudbo:

Ime

Vaš e-mail (obvezno)

Sporočilo