Prodam podjetje

Kako prodam podjetje?

Prodam podjetje

Prodam podjetje

Če se sprašujete: “Kako prodam podjetje?” Smo v Firmica.si pravi naslov za to. Pomagamo vam prodati podjetje v zelo kratkem času!

Vsako podjetje potrebuje določeno pravnoorganizacijsko obliko. Zelo grobo rečeno ta predstavlja pravno osnovo, na luje z drugimi ekonomskimi subjekti, poleg tega pa določa odgovornosti in pravice deležnikov, ki so s podjetjem povezani. Te oblike, na podlagi katerih se lahko podjetje organizira, so naslednje: družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), družba z neomejen odgovornostjo (d.n.o.), delniška družba (d.d), komanditna družba (k.d.), komanditna delniška družba (k.d.d.), dvojna družba, osebno dopolnilno delo, socialno podjetje (so.p.) in še samostojni podjetnik (s.p.). Vsako od teh družb lahko ustanovim sam kot fizična oseba, zato lahko pa tudi prodam podjetje, ki ga ustanovim, drugim osebam. V nadaljevanju si bomo pogledali dve najbolj običajni pravno organizacijski obliki podjetja.

Kako kupim ali prodam podjetje d.o.o.

Nakup podjetja d.o.o. se uredi v treh korakih. Celoten postopek za vas pripravimo mi, vas potrebujemo le pri obisku notarja.

1-ustanovitev-doo  Izpolnite ustanovitev-doo-koraki   Obrazec
2-ustanovitev-doo  Pošljemo vam ponudbo

Sklep AJPES-a in sodiš dobite običajno v roku 5-tih delovnih dni po obisku pri notarju, ter pričnete poslovati! Odgovore na dodatna vprašanja dobite tukaj.

Prodaja podjetja

Ali naj prodam podjetje sam ali naj mi pomaga strokovnjak? Najbolj pogosto se posamezniki odločajo za podjetje, ki ga organizirajo kot samostojni podjetniki. V tem primeru gre za fizično osebo, ki se ubada s pridobitno dejavnostjo na trgu, pri čemer je poslovni izid, ki ga s to dejavnostjo nastane, obda podlagi dohodnine. Zakon nalaga, da se mora oseba, ki ustanovi podjetje v obliki s.p. vključiti v sistem obveznega zavarovanja, kar pomeni, da mora plačevati prispevek, ki se nanaša na socialno varnost. Podjetje v obliki s.p. ne pomeni, da oseba sklene delovno razmerje s samim seboj, ampak zakon do določa kot samozaposlitev. Zaradi tega si samostojni podjetnik ne izplačuje plače in drugih bonitetnih izplačil, ki jih lahko prejemajo zaposleni. Samostojni podjetnik lahko prosto razpolaga s celotnim zaslužkom in ga brez nobenih omejitev prenaša iz podjetja v gospodinjstvo. Ključna značilnost te pravno organizacijske oblike je, da samostojni podjetnik odgovarja za svoje podjetje s celotnim svojim premoženjem, kar implicira visoko stopnjo materialne odgovornosti lastnika in njegove družine.

Zakaj naj prodam podjetje?

Po samostojnem podjetniku je zelo razširjena uporaba pravne organizacije za podjetje družba z omejeno odgovornostjo ali d.o.o. Osnovna značilnost te oblike organizacije le, da ima osnovni kapital, ki je sestavljen iz vložkov vseh družbenikov. Najnižji znesek osnovnega kapitala, ki ga določa zakon, je 7.500 evrov, vsak osnovni vložek pa ne sme biti manjši od 50 evrov. V tem primeru lahko gre za denar ali pa za stvarne vložke, ki so ustrezno denarno ovrednoteni. Takšno podjetje lahko ustanovim sam in zato lahko tudi prodam podjetje, kar pomeni da vse pravice in premoženje prenesem na drugega lastnika. Ker gre za podjetje, ki si ga lahko lasti več družbenikov, lahko namesto tega, da podjetje prodam, če nisem zadovoljen s poslovanjem, iščem nove družbenike oziroma investitorje, ki z vložki v osnovni kapital postanejo solastniki oziroma partnerji. Sicer zakon določa, da ima lahko podjetje največ 50 družbenikov. V primeru, da podjetje ustanovim sam, potem lahko podjetje prodam hitreje, kot če je družbenikov več, ker pri tem naletim na bino manj postopkovnih ovir. Za razliko od samostojnega podjetnika pa družba z omejeno odgovornostjo od lastnika ne zahteva odgovarjanje s celotnim premoženjem, ampak družba odgovarja le s premoženjem, ki ga ima ona sama. To pomeni, da takšno prestavlja bistveno manjšo odgovornost za lastnika, vendar pa terja precej višje stroške pri ustanavljanju. Last čuje plačo in druge bonitete, kot fizična oseba pa ni sam odgovoren za plačilo prispevkov za socialno varnost.

Imate vprašanja kako naj prodam podjetje?

Odgovore nanje najdete tukaj ali nas pokličete na 041 823 888 ali pošljete email na: [email protected].

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*