Prodam podjetje zaradi upokojitve

Ali lahko prodam podjetje zaradi upokojitve?

Prodam podjetje zaradi upokojitve

Eno izmed najbolj pogostih vprašanj, ki jih zastavljajo poslovneži pred upokojitvijo je: ali lahko prodam podjetje zaradi upokojitve? Odgovor je preprost: seveda. Vsako podjetje se lahko proda in prenese na enega ali več novih lastnikov. Postopek prodaje pa se razlikuje glede na to, za kakšen tip podjetja gre.

Bi radi prodali podjetje zaradi upokojitve?

Kontaktirajte nas
tel 041 823 888 tel 040 823 888 mail [email protected] place Tehnološki park 24, Ljubljana ali oddajte sporočilo v spodnjem obrazcu:

Ime (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

Ob vprašanju, ali lahko prodam podjetje zaradi upokojitve, lahko najbolj enoznačen odgovor podamo v primeru, da gre za družbo z omejeno odgovornostjo oziroma d.o.o. Slednja je gospodarska družba, ki si jo lastijo druge fizične ali pravne osebe, prek lastništva deležev podjetja. Deleži podjetja vplivajo na to, kako močan glas ima lastnik pri sprejemanju odločitev povezanih s poslovanjem podjetja. Če vas zanima, kako lahko prodam podjetje zaradi upokojitve, je v tem primeru to možno s tem, da se izvede prenos lastniških deležev na eno ali več fizičnih oziroma pravnih oseb. Prenos teh deležev je najlažje izvesti, če je lastnik podjetja ena sama oseba. V tem primeru je potrebna le njegova odločitev, da se transakcija lahko izpelje. Kadar pa je lastnikov več, je potrebno medsebojno uskladiti prodajo, sploh v primeru, da si kupec želi 100 odstotno lastništvo. Brez težav pa lahko svoje lastniške deleže nekdo, ki ga zanima, ali lahko prodam podjetje zaradi upokojitve, proda kupcu, ki ga ne zanima absolutno lastništvo nad podjetjem.

Prodaja podjetja oziroma prenos lastniških deležev se izvede v notarski pisarni. Postopek je relativno kratek in enostaven. Prodajalcu, ki se odloči, da prodam podjetje zaradi upokojitve, ni potrebno narediti nič drugega kot to, da je prisoten v notarski pisarni takrat, ko se menja lastnik podjetja. Prodajalec podjetja lahko tudi pusti pooblastilo, da v njegovem imenu za znesek, ki je bil dogovorjen s kupcem, druga pooblaščena oseba proda podjetje oz. določen delež podjetja.

Nekoliko bolj zapleten pa je postopek, ko prodam podjetje zaradi upokojitve, ki je konstituirano kot s.p. Samostojni podjetnik je dejansko fizična oseba, ki opravlja dejavnost. Fizična oseba pa ni sestavljena iz deležev kot gospodarska družba, zato je ni mogoče prenesti na drugo osebo na tako preprost način. Običajno se dejavnost skupaj z matično številko prenese na ožje družinske člane, ne obstaja pa pravna podlaga, ki bi omogočala prenos na druge osebe. Če se samostojni podjetnik sprašuje, ali lahko prodam podjetje zaradi upokojitve osebam, ki niso ožji družinski člani, je sicer odgovor pritrdilen, vendar je potrebno s.p. najprej preoblikovati v d.o.o. in potem se tega lahko proda. Običajno imajo tudi samostojni podjetniki neko bazo znanja, portfelj kupcev, sredstva, nepremičnine itn., ki jih ločujejo od osebne lastnine. Ob preoblikovanju v d.o.o. se vse to premoženje prenese na d.o.o. in lahko brez večjih težav proda komurkoli na takšen način, kot smo ga opisali zgoraj.

Imate vprašanja glede prodaje podjetja zaradi upokojitve?

Pokličete na 041 823 888, 040 823 888 ali pošljete email na:[email protected]

Prodam podjetje zaradi upokojitve
4.7 (93.33%) 3 votes

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*