Računovodstvo

Računovodstvo je v Sloveniji obvezno. Podjetje lahko za opravljanje računovodstva najame računovodski servis, kar je predvsem primerno za manjša podjetja, ki bi jim lastni računovodja predstavljal prevelik strošek.

Zunanje izvajanje računovodskih storitev je cenovno in kvalitetno primerna rešitev, saj so računovodski servisi specialisti na svojem področju.

Zakaj s Firmica.si računovodstvom?

 • varujemo vaše podatke in upoštevamo GDPR,
 • dodelimo vam osebnega skrbnika,
 • prihranite čas in denar, saj delo prepustite nam,
 • mi smo zavarovani s poklicno odgovornostjo,
 • imamo mnogo referenc tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju,
 • imamo ogromno zadovoljnih strank,
 • storitve opravljamo skladno s slovenskimi računovodskimi standardi,

Kako poteka
računovodstvo z nami?

Vaše dokumente nam lahko posredujete digitalno, tako da jih skenirane pošljete po elektronski pošti, lahko nam jih posredujete prek navadne pošte in tako privarčujete na svojem dragocenem času, v kolikor želite lahko dokumente dostavite tudi osebno.

V našem računovodstvu prevzamemo vse vaše dokumente, jih sistematiziramo in vnesemo v skrbno varovan informacijski sistem. Če je to potrebno izvozimo poročila na AJPES, FURS in druge državne organe. Za vaše potrebe pripravimo različna poročila, plačilne liste, izvedemo plačila prek vašega računa v vašem imenu. Naše računovodstvo bo skrbno knjižilo vaša prejeta in izvršena plačila. Z našim informacijskim sistemom vam lahko kadarkoli pripravimo poročila, na podlagi katerih lahko sprejmete optimalne poslovne odločitve.

Brezpapirno
računovodstvo

Dokumente Firmica d.o.o. računovodstvo prevzema tudi v digitalni obliki in tako prispeva k ohranjanju gozdov in neokrnjene narave.

Skenirane oz. digitalizirane dokumente bo naše računovodstvo vneslo v informacijski sistem, na njihovi podlagi bo izdelalo poročila, plačilne liste, izvajalo plačila v vašem imenu iz vaših poslovnih računov. Z digitalnim pristopom bodo vaše poslovne knjige ves čas posodobljene, vi pa boste ohranili fizični vpogled v originalne dokumente. Če boste potrebovali hiter pregled boste do njih prek našega informacijskega sistema lahko dostopali že z enim klikom.

Programska
oprema

Firmica d.o.o. računovodstvo uporablja visoko integriran poslovno – informacijski sistem Vasco, ki temelji na brezpapirnem pristopu. Primeren je za sistematiziranje in obvladovanje vseh poslovnih področij in funkcij v podjetjih. Naši računovodje so vešči strokovnega dela tudi z drugimi informacijskimi rešitvami kot so SAOP (proračunski uporabniki), SAP/R3, AMS+++, Hermes, Calculus,4, RAIS, BITIS, MiniMax in še bi lahko naštevali.

V kolikor se odločite za naše storitve in postanete naša stranka, vam vašega informacijskega sistema ni potrebno menjati. Pri nas boste dobili osebnega računovodjo, ki se bo popolnoma prilagodil vašemu informacijskemu sistemu, ki ga trenutno uporabljate.

Pričetek sodelovanja
z nami?

Tisto, kar nas razlikuje od velikih računovodskih servisov, je osebni odnos z vsako našo stranko. S stranko ustvarimo oseben odnos, tako da ji je dodeljen osebni računovodja, ki pozna poslovanje stranke, njene posebnosti, računovodske potrebe, informacijski sistem, ki ga že uporablja in druge pomembne ali manj pomembne podrobnosti. Z vami bomo najprej opravili informativni sestanek, na katerem nam boste sporočili vaša pričakovanja, zahteve in želene storitve, ki jih bo za vas opravljal osebni računovodja.

Na podlagi zbranih informacij o vaših pričakovanjih in zahtevah vam bomo pripravili ponudbo. Ponudba ni zavezujoča in je vedno odprta prilagoditvam. Dokončna ponudba po popolnoma usklajena z vašimi zahtevami. Ko boste sprejeli ponudbo, vas bomo povabili na ponovni sestanek, na katerem bomo skupaj podpisali pogodbo o sodelovanju in prevzeli vso vašo poslovno in ostalo dokumentacijo, ki jo bomo prenesli v naš informacijski sistem in nato pričeli z računovodskim delom. Z e-novicami vas bomo informirali o ključnih novostih s področja zakonodaje, davkov in sveta podjetništva.

Top 10
razlogov zakaj
izbrati Firmica d.o.o.

Vedno smo vam na razpolago

Prijaznost in strokovnost osebja: naši računovodje so visoko kvalificirani strokovnjaki z bogatimi delovnimi izkušnjami. Od njih zahtevamo, da se neprestano izobražujejo in seznanjajo z zakonskimi spremembami in novimi standardi. Naš objektivni pristop v računovodstvu zagotavlja hitro generiranje ključnih informacij, ki jih potrebujete za poslovne odločitve.

Nič stroškov zaposlovanja

Ker boste računovodstvo zaupali nam, vam ne bo potrebno izgubljati časa za kadrovska vprašanja pri zaposlovanju računovodij. Ne bo potrebno objavljati prosta delovna mesta v medijih, čas, ki bi ga namenili pregledovanju prošenj, boste raje namenili osnovni dobičkonosni dejavnosti podjetja.

Zniževanje stroškov poslovanja

Zakaj bi plačevali celotno plača za enega zaposlenega računovodjo, če lahko za ceno, ki predstavlja samo del te plače, najamete pri nas celoten team računovodij? Smo cenejši in zanesljivejši.

Prilagoditev vaši dejavnosti in obsegu poslovanja

Poskrbimo za knjige mikro in majhnih podjetij, samostojnih podjetnikov, obrtnikov, zavodov, zadrug, profesionalnih športnikov, zdravnikov, društev … Vsako sodelovanje se prične s sestankom na katerem našo ponudbo prilagodimo vašim zahtevam.

Uporaba modernih informacijskih tehnologij

Dokumente, ki nam jih zaupate, skrbno sistematiziramo z najsodobnejšo informacijsko tehnologijo.

Ohranjanje osredotočenosti na cilje podjetja

Računovodstvo je funkcija, ki je sodobno podjetje ne potrebuje v lastni hiši. Lastno računovodstvo ustvarja dodatne nepotrebne stroške dela, porablja delovni prostor. Podjetje in zaposleni se lahko tako raje osredotočajo na osnovne cilje podjetja in računovodstvo prepustijo zunanjim strokovnjakom v Firmica računovodstvo.

Natančnost in ažurnost

Podatke, ki sestavljajo vaše poslovne knjige, ažuriramo v minimalnem času. Tako imate ves čas na voljo vse informacije o stanju vašega podjetja.

Zmanjšanje režijskih stroškov

Z najemom zunanjega računovodstvo zmanjšate tudi stroške upravljanja, najemanja dodatnih prostorov, privarčujete na stroških informiranja s spremembami zakonskih predpisov in stroškov z uvajanjem informacijske tehnologije.

Redno obveščanje o novostih

Naše stranke med prvimi prejmejo najbolj pomembne informacije v zvezi z zakonskimi spremembami in drugimi spremembami v poslovnem svetu in v računovodski hiši FIRMICA.

Ohranjanje osredotočenosti na cilje podjetja

Računovodstvo je funkcija, ki je sodobno podjetje ne potrebuje v lastni hiši. Lastno računovodstvo ustvarja dodatne nepotrebne stroške dela, porablja delovni prostor. Podjetje in zaposleni se lahko tako raje osredotočajo na osnovne cilje podjetja in računovodstvo prepustijo zunanjim strokovnjakom v Firmica računovodstvo.

Zakaj bi zamenjali računovodski servis?

Odgovor je preprosto: ne smete se kar zadovoljiti s tem, da računovodski servis za vas le vodi poslovne knjige v skladu z zakonodajo in standardi ter predpisi. Dober računovodski servis mora razumeti dinamiko poslovanja v vašem podjetju, kajti le tako lahko pripravi dokumentacijo na sistematičnem nivoju, ki dopušča pripravo zakonsko zahtevanih poročil in informacij, ki jih bo manager potreboval pri sprejemanju poslovnih odločitev.

V Firmici d.o.o. računovodstvo vam s celovito paleto računovodskih, finančnih ter poslovnih in drugih podpornih storitev omogočamo velike prihranke, zanesljive in kvalitetne računovodske ter finančne storitve in kar je najbolj pomembno: poenostavljeno in bolj učinkovito upravljanje podjetja.

Zahtevajte ponudbo za Firmica d.o.o. računovodstvo za ugoden paket računovodstva

Kdaj v zamenjavo?

Zamenjavo ponudnika računovodskih storitev je močno olajšalo elektronsko računovodstvo. Možnost zamenjave servisa seveda ni časovno omejena. Prehod na novo računovodstvo se naredi ob koncih meseca ali ob koncu leta. V kolikor je menjava računovodskega servisa ob koncu leta, mora letno poročilo za minulo leto pripraviti stari računovodski servis.

Tako vam staro računovodstvo pripravi dokumentacijo na dan prenosa, presečni dan v elektronski obliki ter jo posreduje na mail novemu računovodstvu. Prav tako prevzamete dokumentacijo v fizični obliki. Dokumentacijo tekočega leta dostavite novemu računovodstvu, preostalo dokumentacijo shranite saj se mora vsa poslovna dokumentacija hraniti 10 let.

Kako v zamenjavo?

Pozorni bodite na odpovedni rok, ki je naveden v pogodbi, katero ste podpisali z računovodskim servisom. V povprečju je odpovedni rok naveden 3 mesece in to je tudi čas ko se naredi primopredaja. Ne pozabite na primopredajne zapisnike pri prevzemu dokumentacije.

Računovodsko dokumentacijo (Izpisi PDF, XML, TXT,…) se posreduje po e-pošti (na elektronski naslov novega računovodja)
Listinsko dokumentacijo podjetja prevzamete vso in jo shranite. Seznam računovodske in poslovne dokumentacije, ki jo mora predati računovodski servis ob prehodu na novi računovodski servis

Katere dokumente?

 • Prejeti računi
 • Izdani računi
 • Bančni izpiski
 • Blagajniški dnevniki, prejemki in izdatki ter podlage za knjiženje
 • Temeljnice in podlage za knjiženje
 • Obračuni plač in prispevkov (zasebnika, lastnika…)
 • Personalne mape delavcev (pogodbe o zaposlitvi, potrdila o prijavi/odjavi delavcev…)
 • Obračuni DDV s knjigami prejetih in izdanih računov
 • Vse pogodbe, kompenzacije, asignacije in druge listine na podlagi katerih so bili sklenjeni posli ali izvedene podlage za knjiženje
 • Opomini, pozivi k plačilu, izvršbe, IOP
 • Vsa ostala morebitna dokumentacija, ki zgoraj ni našteta

Bodite pozorni!

Računovodska dokumentacija:

 • Bruto bilance na datum 31.12. za vsa leta opravljanja računovodskih storitev
 • Kartice kontov za vsa za vsa leta opravljanja računovodskih storitev do presečnega datuma
 • Kartice strank za vsa leta opravljanja računovodskih storitev do presečnega datuma
 • Izpis odprtih postavk na zadnji dan ob prenosu računovodstva oz. presečni datum
 • Dnevniki knjiženja za vsa leta opravljanja računovodskih storitev do presečnega datuma
 • Register osnovnih sredstev in kartice osnovnih sredstev za vsa leta opravljanja računovodskih storitev do presečnega datuma
 • Obračuni amortizacije osnovnih sredstev za vsa leta opravljanja računovodskih storitev do presečnega datuma
 • Letna poročila in obračuni davka od dobička oz. dohodnine za s.p. za vsa leta opravljanja računovodskih storitev, ki so bila oz. bili oddani na AJPES in FURS
 • Datoteke za potrebe davčnega inšpekcijskega nadzora za vsa leta poslovanja, ločeno po letih:
  • Datoteka GK_YYYY.TXT
  • Datoteka IZPIS OBRAČUNANEGA DDV.TXT
  • Datoteka IZPIS ODBITKA DDV.TXT

Zgoraj navedeno računovodsko dokumentacijo lahko računovodstvo pripravi v elektronski obliki in jo posreduje na CD zgoščenki ali po elektronski pošti pošlje svoji stranki.

Pošljite nam povpraševanje, izpolnite obrazec ali nam pišite na mail [email protected]

Storitve

Firmica d.o.o. računovodstva

Katero storitev?

 • knjiženje poslovnih listin v temeljne poslovne knjige,
 • spremljanje terjatev in obveznosti, obračunavanje zamudnih obresti,
 • priprava kompenzacij ter pošiljanje opominov, IOP-jev,
 • obračun plač, honorarjev, regresov, potnih stroškov,
 • vodenje in obračun osnovnih sredstev,
 • izdelava obračunov (DDV, zaključni računi…),
 • finančno računovodstvo, dvostavno knjigovodstvo, materialno knjigovodstvo,
 • knjigovodstvo s bilanciranjem, dvojno knjigovodstvo,
 • urejanje dokumentacije, izstavljanje opominov in računov, kompenzacije, faktoring,
 • kontaktiranje z davčnimi in upravnimi organi,
 • sodelovanje pri davčnih inšpekcijskih pregledih,
 • povračila DDV iz držav EU,
 • davčna optimizacija znotraj držav EU z ugodnejšo davčno jurisdikcijo,
 • svetovanje pri odkupih lastnih deležev,
 • pomoč pri pripojitvah, oddelitvah in združitvah podjetij,
 • izdelava izkaza denarnih in finančnih tokov,
 • izdelava poslovnih načrtov za pridobitev kredita ali leasinga,
 • izdelava poslovnih načrtov kot pripomoček za prodor na tuje tržišče,
 • izdelava investicijskih načrtov za gradnjo in spremljanje likvidnosti projekta,
 • izdelava analize donosnosti in rentabilnostni izračuni,
 • ustanavljanje podjetij in računovodske storitve na hrvaškem ter
 • ponujamo vam tudi delo v računovodskem servisu z redno zaposlitvijo.

Zahtevajte ponudbo za Firmica računovodstvo:

Pišite
nam

  Zahtevajte ponudbo za izvajanje računovodskih storitev za vaše podjetje

  Zaupali so nam!