Registracija d.o.o. podjetja

Registracija d.o.o. podjetja na splošno

Registracija d.o.o. podjetja

Registracija d.o.o. podjetja

Registracija d.o.o. podjetja poteka na različne načine, ki so odvisni od tega, kakšno pravno organizacijsko obliko podjetje ima. Tako se registracija d.o.o. podjetja izvede nekoliko različno za samostojnega podjetnika, družbo z omejeno odgovornostjo, delniško družbo in druge.

Za samostojnega podjetnika poteka registracija d.o.o. podjetja prek državnega portala e-VEM ali pa na vstopnih točkah VEM. Tisti, ki bi radi, da se registracija podjetja izvede elektronsko, potrebujejo kvalificirano digitalno potrdilo. Tega lahko pridobijo na dva načina. Uporabijo lahko komercialnega ponudnika, kateremu plačujejo letno naročnino za digitalno potrdilo. Da bi bila registracija d.o.o. podjetja cenejša, pa lahko uporabijo tudi digitalno potrdilo, ki ga izda upravna enota in za katerega ni potrebno plačevati nikakršne letne najemnine. Ta storitev je relativno nova in le malokdo jo pozna.

Registracija podjetja kot s.p. poteka v treh osnovnih korakih. Najprej je podjetje potrebno prijaviti v AJPES register. To je zelo pomemben korak, saj registracija podjetja v AJPES registru šele omogoča, da lahko podjetje prične z obratovanjem oziroma z dejavnostjo, ki jo opravlja. Pri tem registracija podjetja zahteva navedbo nekaterih podatkov. Zelo pomembno je, da ima podjetje izbrano firmo (to je v bistvu ime) in kratico za firmo. Registracija d.o.o. podjetja zahteva tudi navedbo podatkov o podjetniku in zastopniku. Zelo pomembno je, da registracija podjetja poteka na osnovi skrbno izbrane šifre osnovne dejavnosti, ki jo bo podjetje opravljajo. Te šifre določa Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD). V primeru, da bo podjetje poleg glavne dejavnosti imelo tudi stranske dejavnosti, je pomembno seveda tudi te navesti z ustrezno šifro. Naslednji korak je prijava na DURS. Ko je registracija podjetja opravljena na AJPES-u, mora podjetnik v roku 8 dni stopiti v kontakt z DURS-om, to je Davčnim udarom RS. Navesti mora število in lokacije poslovnih prostorov, kapitalske naložbe, vse poslovne enote, navesti mora osebo, ki je odgovorna za vodenje poslovnih knjig in še nekatere druge podatke. Zadnji, tretji korak, ki ga zahteva registracija podjetja v s.p. obliki, je prijava na Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). V primeru, da bi radi odprli popoldanski s.p., obstajajo še nekatere druge omejitve, ki jih je potrebno upoštevati.

Kako poteka registracija d.o.o. podjetja v Sloveniji?

Registracija d.o.o. podjetja se lahko uredi v treh korakih. Celoten postopek za vas pripravimo mi, vas potrebujemo le pri obisku notarja.

1-ustanovitev-doo  Izpolnite ustanovitev-doo-koraki   Obrazec  ali pokličite 041 823 888 ali email: [email protected]
2-ustanovitev-doo  Pošljemo vam ponudbo
3-ustanovitev-doo  Podpis pogodbe pri notarju

Registracija d.o.o. podjetja ni zapleten postopek

Sklep AJPES-a in sodišča dobite običajno v roku 5-tih delovnih dni po obisku pri notarju, ter pričnete poslovati! Odgovore na dodatna vprašanja dobite tukaj.

Registracija podjetja kot družbe z omejeno odgovornostjo poteka na še bolj preprost način. Najbolj tekoča in enostavna registracija d.o.o. podjetja poteka prek državnega spletnega portala e-VEM. Tudi v tem primeru potrebujete digitalno potrdilo, kot če bi odpirali s.p. V primeru, da imate zagotovljen osnovni kapital v denarju, to je znesek 7.500 evrov, potem je registracija d.o.o. podjetja lahko izvedena v nekaj korakih oziroma točneje: v nekaj klikih z miško. Gre za tako imenovani enostavni postopek in je popolnoma brezplačen, to pomeni, da bodoči podjetnik nima nobenih dodatnih stroškov ustanavljanja pravne osebe. Res pa je, da poleg tega se morajo odpovedati vnašanju katerihkoli dodatnih členov v akt o ustanovitvi ali v družbeno pogodbo podjetja. Registracija  d.o.o. podjetja po enostavnem postopku je zastonj tako za fizične osebe z državljanstvom RS, tujce in domača ter tuja podjetja, ki ustanavljajo nova podjetja na območju Republike Slovenije. Pri sami prijavi d.o.o.-ja mora podjetnik priložiti overjen prepis pogodbe, seznam družbenikov, poročilo o stvarnih vložkih, potrdilo banke o depozitu in pooblastilo pooblaščenega revizorja, ki potrdi vrednost vseh stvarnih vložkov ostalih družbenikov.

Imate vprašanja pri registraciji d.o.o. podjetja?

Odgovore nanje najdete tukaj ali nas pokličete na 041 823 888 ali pošljete email na: [email protected].

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*