Revizija poslovanja

REVIDIRANJE

Revizija poslovanja

V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja zagotavljamo izvedbo revizije poslovanja, ki jih predpisuje zakon ali jih želi naročnik pripraviti na lastno željo oziroma na zahtevo družbenikov. Na podlagi preizkušene in z Mednarodnimi standardi revidiranja skladne metodologije zagotavljamo:

 Revizije letnih računovodskih izkazov
 Interna revizija
 Revidiranje ob postopkih prisilne poravnave
 Revizije učinkovitosti poslovanja in notranje kontrole podjetja
 Priprava postopkov za vzpostavitev notranje revizije podjetja
 Revidiranje ob statusnih spremembah podjetja
 Priprava revizijskih poročil pri:

  • Pregledu posameznega posla
  • Povečanju osnovnega kapitala
  • Ustanovitvi nove družbe
  • Združevanju in pripojitvi ter razdelitvi in oddelitvi družbe
  • Prejetju donacij ali dotacij
  • Poravnavah obveznosti pri javnih razpisih
  • Pritožbah, tožbah in sporih

Osnovni namen priprave revidiranih računovodskih izkazov je izdaja strokovnega mnenja, ki potrjuje, da izdelani računovodski izkazi na resničen in pošten način poročajo o premoženjskem ter finančnem stanju podjetja in poslovnem izidu podjetja.

Revizija poslovanja

Z našim pristopom do revizije se osredotočamo na natančno upoštevanje poslovanja naročnikov. Identificiramo vplive, ki učinkujejo na mikroekonomski in makroekonomski ravni, na podlagi česar lahko zelo natančno ocenimo različna tveganja in predlagamo učinkovite kontrolne postopke. Pri tem zagotavljamo nadzor in skrben pregled vseh izvedenih postopkov v procesu revidiranja računovodskih izkazov.

Revizije sledijo temeljnim revizijskim načelom in s tem zagotavljajo:
 Strokovno in neodvisno mnenje
 Poklicno skrbnost
 Strokovno usposobljen notranji revizor
 Nadzorovanje sodelavcev in drugih revizorjev
 Natančno pregledovanje, opazovanje, poizvedovanje in finalno potrjevanje
 Upoštevanje slovenskih in mednarodnih revizijskih standardov

Kontaktni obrazec

Ime

Vaš e-mail (obvezno)

Sporočilo

 

Želim ponudbo za revizijo

Ime podjetja:

Davčna številka:

Vhodni računi:

Izhodni računi:

Promet:

Dobiček:

Število zaposlenih:

e-mail naslov:


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*