s.p. v d.o.o.

Kako preoblikovati s.p. v d.o.o.

s.p. v d.o.o. (slika: Shutterstock - Business)

s.p. v d.o.o. (slika: Shutterstock – Business)

Veliko samostojnih podjetnikov se po določenem obdobju odloči, da bodo preoblikovali s.p. v d.o.o., pri tem pa imajo kot motiv za takšno ravnanje različne osebne in poslovne razloge. Med najbolj pogoste razloge za preoblikovanje s.p. v d.o.o. spada predvsem nov pravni status družbe, ki ga s tem pridobimo. Ena izmed ključnih značilnosti, ki jih prinaša samostojno podjetništvo je to, da samostojni podjetnik odgovarja za ves pravni promet, vse posle in z njim povezane odločitve s celotnim svojim premoženjem. Za mnoge podjetnike, ki so svojo pot pričeli že dolgo časa nazaj, predstavlja preoblikovanje s.p. v d.o.o. predvsem način, kako zaščititi sebe in svojo družino pred posledicami, ki bi jih lahko prinesel poslovni neuspeh. Tako je pogost razlog za preoblikovanje s.p. v d.o.o. ta, da se natančno loči poslovno življenje od privatnega življenja. Kajti takoj, ko se preoblikuje s.p. v d.o.o., lastnik družbe z omejeno odgovornostjo preneha odgovarjati z lastnim premoženjem. V primeru, da bi kakšen posel popolnoma ogrozil obstoj podjetja, bi v insolvenčni postopek zapadlo le premoženje, ki je s tem, ko se je preoblikoval s.p. v d.o.o. bilo preneseno na d.o.o. Osebno premoženje lastnika podjetja, ki je ločeno od premoženja podjetja, pa v postopku prisilne poravnave in kasneje tudi stečaja ostane nedotaknjeno in popolnoma neogroženo.

Želite preoblikovati s.p. v d.o.o. ali kar kupiti d.o.o.?

Novo podjetje se lahko nakupi v treh korakih. Celoten postopek za vas pripravimo mi, vas potrebujemo le pri obisku notarja.

1-ustanovitev-doo  Izpolnite ustanovitev-doo-koraki   Obrazec  ali pokličite 041 823 888 ali email: [email protected]
2-ustanovitev-doo  Pošljemo vam ponudbo
3-ustanovitev-doo  Podpis pogodbe pri notarju

Preoblikovanje s.p. v d.o.o. lahko naredite pri Firmica d.o.o.

Pogost poslovni razlog za preoblikovanje s.p. v d.o.o. pa je tudi povečevanje poslovne uspešnosti. S tem, ko narašča promet in prihodki, postaja s.p. iz davčnega vidika čedalje dražji. Tako se preoblikovanje s.p. v d.o.o. splača tudi iz davčnega vidika in to takrat, kadar s.p. postaja čedalje bolj poslovno uspešen.

Vsekakor pa je potrebno opozoriti, da je postopek, ki vodi v preoblikovanje s.p. v d.o.o., precej zapleten in dolgotrajen. Pri tem pa ima podjetnik dve izhodiščni možnosti. Podjetje, ki se še nahaja v obliki s.p. lahko prenese na nov d.o.o., ki ga ustanovi za namen prenosa, ali pa ga prenese na že prej ustanovljen d.o.o. S postopkom preoblikovanja s.p. v d.o.o. se na d.o.o. prenesejo vse pravice in vse obveznosti, kar pomeni, da d.o.o. stopi v vsa pravna razmerja, v katerih je predhodno bil s.p. Zelo pomembno dejstvo, ki ga mora podjetnik upoštevati je, da mora pred vpisom v register poravnati vse obveznosti, ki jih je s.p. imel, drugače bo podjetnik zanje še po vpisu v register odgovarjal z vsem svojim premoženjem, vendar pa takšno varstvo upnikov traja le 5 let po tem, ko se preoblikuje s.p. v d.o.o.

Samostojni podjetnik, ki se odloči za preoblikovanje s.p. v d.o.o., mora na novo podjetje prenesti osnovni kapital. Vendar pa je potrebno opozoriti, da podjetniku ni potrebno prenesti vsega premoženja, ampak le zakonsko predpisano premoženje. Dokler je posloval kot samostojni podjetnik, ni bilo razlike med lastnino podjetja in njegovo osebno lastnino, sedaj, ko se preoblikuje iz s.p. v d.o.o., pa bo ta razlika pravno določena. Zakon zahteva, da ima d.o.o. vrednost osnovnega kapitala najmanj 7.500 evrov, kar pomeni, da če je ta vsota dosežena, je dosežen zakonski minimum in ni potrebno osnovnega kapitala več povečevati. Ker je postopek preoblikovanja s.p. v d.o.o. težaven, je pametno, da pri tem najamete dobrega svetovalca, ki pozna vse ovire, ki spremljajo preoblikovanje s.p. v d.o.o.

Imate vprašanja pri pretvorbi s.p. v d.o.o.?

Odgovore nanje najdete tukaj ali nas pokličete na 041 823 888 ali pošljete email na: [email protected].

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*