Stečaj
preduzeća!

Nudimo Vam sveobuhvatnu pomoć u pripremi dokumentacije za otvaranje stečajnog postupka i samo vođenje kroz postupak

  • Da li je vaše preduzeće nesolventno?
  • Ne vidite više izlaz iz negativnog poslovanja?
  • Da li obaveze preduzeća premašuju prihode?
  • Želite da podnesete zahtev za pokretanje stečaja i trebate više informacija?

Mi ćemo Vam pomoći u stečajnom postupku!

Pišite
nam

    Veruju nam!