Stečaj
podjetja!

Nudimo vam celovito pomoč pri pripravi dokumentacije za začetek stečajnega postopka in samo vodenje skozi postopek

  • Je vaše podejtje insolventno?
  • Ne vidite več izhoda iz negativnega poslovanja?
  • Obveznosti podjetja presegajo prihodke?
  • Želite prijaviti stečaj in potrebujete več informacij?

Pomagali vam bomo pri stečajnem postopku!

Pišite
nam

    Zaupali so nam!