Ustanavljanje podjetja

Pomembni nasveti pri ustanavljanju podjetja

Ustanavljanje podjetjaUstanavljanje podjetja predstavlja pomemben korak, kadar bodoči podjetnik želi svojo poslovno idejo realizirati na trgu. Najprej je seveda potrebno poslovno idejo preveriti, ali je izvedljiva in v kolikšnem času ter kako je lahko tudi rentabilna oziroma izplačljiva. Preden se ustanavljanje podjetja sploh začne, je torej potrebno pripraviti realno projekcijo poslovnega načrta. Od ideje do realizacija obstaja velik razkorak, znotraj katerega se pojavljajo različna tveganja. Da bi torej bilo ustanavljanje podjetja uspešno, je potrebno ta tveganja najprej predvideti in nato sprejeti ukrepe, s katerimi jih lahko bodoči podjetnik prične obvladovati.

Od same oblike posla, načinov financiranja in plasiranja produkta na trg je odvisno, v kakšni pravno organizacijski obliki bo izvedeno ustanavljanje podjetja. Veliko bodočih podjetnikov se na svojo prvo poslovno pot odpravi s partnerji. To dejstvo ima za ustanavljanje podjetja več posledic. Vsak partner si običajno želi biti tudi deležnik podjetja, najpogosteje želi biti solastnik. V takšnih primerih je ustanavljanje podjetja smiselno razviti v smeri več osebne družbe. V takšnem primeru je za ustanavljanje podjetja primerna več osebna družba z omejeno odgovornostjo. Nasploh pa je partnerstvo, s katerim je povezano ustanavljanje podjetja, odlična rešitev, kadar predstavlja zbiranje denarnih in drugih sredstev za osnovni kapital podjetja problem.

Ustanavljanje podjetja v praksi

Ustanovitev podjetja se uredi v treh korakih. Celoten postopek za vas pripravimo mi, vas potrebujemo le pri obisku notarja.

1-ustanovitev-doo  Izpolnite ustanovitev-doo-koraki   Obrazec  ali pokličite 041 823 888 ali email: [email protected]
2-ustanovitev-doo  Pošljemo vam ponudbo
3-ustanovitev-doo  Podpis pogodbe pri notarju

Posameznik ali posamezniki, ki jih zanima ustanavljanje podjetja v obliki družbe z omejeno odgovornostjo, morajo zbrati 7.500 evrov vrednosti za osnovni kapital podjetja. Ta višina je določena z Zakonom o gospodarskih družbah in je ni mogoče zaobiti. Vendar pa ni nujno, da se osnovni kapital podjetja zagotovi v obliki denarnih sredstev, ampak so to lahko tudi osnovna sredstva bodočega podjetja, kot so delovni stroji, službena vozila in druge premičnine, lahko pa se pod osnovni kapital vpišejo tudi nepremičnine. Možno je seveda tudi kombiniranje premičnin, nepremičnin in denarnih sredstev. Za uspešno ustanavljanje podjetja pa je pod osnovni kapital možno vpisati tudi različne vrednostne papirje. Najbrž je samoumevno, vendar pa vseeno velja poudariti, da z vpisom osnovnega kapitala, postane podjetje lastnik vpisanega premoženja.

Vsako ustanavljanje podjetja je povezano z izvajanjem določene dejavnosti. V ustanovitvenem aktu mora biti zabeleženo, katere so glavne in katere so stranske dejavnosti, s katerimi bo podjetje poslovalo oziroma delovalo na trgu. Natančen spisek teh dejavnosti se nahaja v Standardni klasifikaciji dejavnosti, v kateri ima vsaka dejavnost, ki jo lahko podjetje legalno opravlja na območju Slovenije, svojo enoznačno določeno šifro. Za opravljanje nekaterih dejavnosti, ki imajo zunanje učinke ali so kako drugače regulirane, mora podjetje izpolnjevati pogoje. V takšnem primeru je najbolje, če bodoči podjetniki dobijo pravno pomoč.

Eden izmed ključnih nasvetov za vsakogar, ki ga zanima ustanavljanje podjetja, pa je naslednji: priskrbite si dobrega in zanesljivega računovodjo. Dandanes večina podjetij (razen velikih) nima lastnega računovodstva, ker to predstavlja previsoke stroške. Zato pa najamejo računovodske storitve zunaj podjetja. Vendar pa se mora podjetnik zavedati, da za računovodske izkaze odgovarja on sam. Čeprav mu jih pripravi tretja oseba. Zaradi tega, ko je enkrat ustanavljanje podjetja končano, vse pravne posledice nosijo odgovorne osebe v podjetju. In v primeru, da bi računovodja računovodske izkaze in poslovne izide pripravil na malomaren način, sam ne nosi nikakršnih pravnih posledic.

Imate vprašanja pri ustanavljanju podjetja?

Odgovore nanje najdete tukaj.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*