Ustanovitev podjetja v Sloveniji za tujce

Kako lahko tuji državljan ustanovi podjetje v Sloveniji?

Ustanovitev podjetja

Ustanovitev podjetja

Tako tuje fizične kot tudi pravne osebe lahko ustanovijo podjetje v Sloveniji pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Sam postopek za nekoga, ki pozna slovensko zakonodajo in razume slovenski jezik, ni zapleten, tujem državljanu pa lahko ustanavljanje podjetja zelo olajša slovenski zastopnik, ki poskrbi za vse potrebne informacije in dokumentacijo ter za to, da postopek poteka enostavno, hitro in brez zapletov.

Fizična oseba s tujim državljanstvom, ki želi ustanoviti podjetje v Sloveniji, bo za to potrebovala osebni dokument in slovensko davčno številko ali EMŠO, enako pa velja za vse ostale ustanovitelje, v primeru, da je teh več. Kadar gre za tujo pravno osebo, ki želi ustanoviti podjetje pri nas, pa je poleg že naštetega potreben še overjen izpisek iz poslovnega registra države, od koder je pravna oseba, ki ustanavlja podjetje pri nas.

Ustanovite podjetje v Sloveniji

K temu je treba dodati, da je potrebno vse dokumente v postopku ustanavljanja podjetja pri nas prevesti v slovenščino in tudi notarsko overiti. To velja tako za potrdilo o državljanstvu tuje fizične osebe, ki ustanavlja podjetje pri nas, kot tudi za kratki izpisek iz poslovnega registra za tujo pravno osebo.

Tuji državljan za ustanovitev d.o.o.-ja ne potrebuje nobenih posebnih dovoljenj niti delovnega dovoljenja, mora pa slednjega pridobiti, če želi biti tudi zastopnik podjetja, ustanovljenega v Sloveniji, oziroma če se želi v njem zaposliti. Slednje ne velja za tiste tujce, ki so državljani Evropske unije oziroma ene od drugih držav, s katerimi ima Slovenija podpisane sporazume o prostem pretoku delovne sile.

Največja težava pri ustanavljanju podjetja v Sloveniji za tujce je, da so vse potrebne informacije na voljo samo v slovenskem jeziku, prav tako pa v slovenščini potekajo tudi vsi postopki. Tuji državljan se zato težko znajde in večkrat ne ve, na koga se obrniti oziroma kako priti do podjetja pri nas. Najboljša možnost v tem primeru je, da tuji državljan pooblasti zastopnika v Sloveniji, ki namesto njega ustanovi podjetje pri nas. Za to lahko namesto vas poskrbimo v Firmici, kjer tako slovenskim kot tudi tujim državljanom z veseljem svetujemo o ustanavljanju podjetij.

Firmica.si

place Tehnološki park 24, 1000 LJ, Slovenia, EU
tel viber whatsapp Slovenia English 00386 41 823 888viber
tel viber whatsapp Italian English 00386 40 823 888viber
tel viber whatsapp Slovenia English 00386 70 823 888viber
tel Slovenia Russian 007 499 346 8412
mail [email protected]
skypem firmica.si