Opšti uslovi korišćenja veb lokacije www.Firmica.si

1. Uvod

Za potrebe ovog obaveštenja, veb lokacija je pojam koji obuhvata sve veb stranice na adresi www.Firmica.si

2. Sadržaj veb lokacije

Sav sadržaj na veb lokaciji je informativnog karaktera i prvenstveno služi informisanju. FIRMICA d.o.o. obavezuje se će učiniti sve što je u njenoj moći da obezbedi da informacije na veb lokaciji budu istinite, pouzdane i visokog kvaliteta. Ovim ne snosi odgovornost za eventualne štamparske greške i za kašnjenje i nedostatke u unosu ažurnih podataka.

3. Zaštita autorskih prava

Ova veb lokacija je isključivo vlasništvo FIRMICA d.o.o., stoga je zabranjena svaka zloupotreba podataka, slika, tekstova i drugih podataka koji su deo ove veb lokacije. Zabranjeno je svako kopiranje, distribucija ili druga upotreba svih navedenih podataka bez prethodnog znanja i saglasnosti FIRMICA d.o.o.

4. Zaštita privatnosti

Prilikom prve posete veb lokacija, na vašem računaru se sačuva „kolačić́“ koji možete sami da uklonite ili sprečite njegovo čuvanje odgovarajućim podešavanjima. Kolačići su male datoteke koje obezbeđuju bolju komunikaciju sa veb lokacijom i uz pomoć́ kojih, na primer, veb lokacija može da upravlja vašim ličnim podešavanjima. Važno je znati da preko ovih datoteka ne možemo ni na koji način pristupiti vašim podacima o ličnosti ili podacima na vašem računaru, osim onima koji su javno dostupni (tip pretraživača, tip operativnog sistema itd.). Podaci koje unesete na veb lokaciji šalju nam se putem interneta u nezaštićenom elektronskom obliku, tako da mogu biti dostupne i trećim licima. Da biste zaštitili svoj identitet i privatnost, nemojte unositi lične podatke za koje ne želite da budu otkriveni.

Spisak kolačića na našoj veb stranici

Ime Važi do Opis Izvor
wp-wpml_current_language sesijski WPML pomaže pri određivanju trenutnog jezika veb stranice www.firmica.si
cookie_notice_accepted 30 dana Čuva informacije o tome da li je korisnik prihvatio ili odbio kolačiće www.firmica.si

 

5. Spoljašnje veze

Naša veb lokacija takođe sadrži veze ka veb stranicama koje nisu deo ove veb lokacije. Za sadržaj na tim stranicama ne odgovaramo.

6. Izmena uslova.

FIRMICA d.o.o. zadržava pravo izmene opštih uslova bez prethodnog upozorenja. Izmene stupaju na snagu čim budu objavljene. Zbog ovih prava, molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja i uslove prilikom svake posete naše veb lokacije.

7. Nadležnost suda

Za tumačenje i sva pravna pitanja u vezi sa korišćenjem materijala objavljenih na ovim internet stranicama primenjuje se isključivo slovenačko pravo. Za zahteve i sporove u vezi sa korišćenjem pomenutih materijala nadležan je sud u Ljubljani.

8. Zaključak

Ulaskom na veb lokaciju slažete se da ste upoznati i da ste saglasni sa svim gore navedenim uslovima.

Želimo Vam prijatnu posetu!