Računovodstvo

Računovodstvo je u Sloveniji obavezno. Preduzeće može angažovati računovodstveni servis za obavljanje računovodstva, što je posebno pogodno za manja preduzeća za koja bi sopstveni računovođa predstavljao preveliki trošak.

Outsourcing računovodstvenih usluga je pogodno rešenje u pogledu cene i kvaliteta, jer su računovodstveni servisi specijalisti u svojoj oblasti.

Zašto sa Firmica.si računovodstvom?

 • štitimo vaše podatke i poštujemo GDPR,
 • dodelimo vam ličnog administratora,
 • uštedite vreme i novac prepuštajući posao nama,
 • osigurani smo od profesionalne odgovornosti,
 • imamo mnogo referenci kako u privredi tako iu javnom sektoru,
 • imamo puno zadovoljnih klijenata,
 • pružamo usluge u skladu sa slovenačkim računovodstvenim standardima,

Kako funkcioniše
računovodstvo sa nama?

Svoje dokumente nam možete poslati digitalno tako što ćete ih skenirane poslati e-poštom, možete nam ih poslati običnom poštom i tako uštedeti na svom dragocenom vremenu, a ako želite dokumente možete dostaviti i lično.

U našem računovodstvu preuzimamo sve vaše dokumente, sistematizujemo ih i unosimo u pažljivo zaštićen informacioni sistem. Po potrebi izvozimo izveštaje u AJPES, FURS i druge državne organe. Za vaše potrebe pripremamo razne izveštaje, platne spiskove, vršimo uplate preko vašeg računa u vaše ime. Naše računovodstvo će pažljivo evidentirati vaše primljene i izvršene uplate. Sa našim informacionim sistemom za vas u svakom trenutku možemo pripremiti izveštaje na osnovu kojih donosite optimalne poslovne odluke.

Računovodstvo
bez papira

Dokumente Firmica d.o.o. računovodstvo preuzima i u digitalnom obliku i tako doprinosi očuvanju šuma i netaknute prirode.

Skenirani odn. digitalizovani dokumenti će biti uneti u naš informacioni sistem putem našeg računovodstvenog sistema, a na osnovu njih će se praviti izveštaji, platne liste, vršiti uplate u vaše ime sa vaših poslovnih računa.. Uz digitalni pristup, vaše poslovne knjige će se stalno ažurirati, a vi ćete zadržati fizički pregled originalnih dokumenata. Ako vam je potreban brzi pregled, moći ćete da im pristupite preko našeg informacionog sistema samo jednim klikom.

Programska
oprema

Firmica d.o.o. računovodstvo koristi visoko integrisan Vasco poslovni informacioni sistem zasnovan na pristupu bez papira. Pogodan je za sistematizaciju i upravljanje svim poslovnim oblastima i funkcijama u preduzećima. Naše računovođe su takođe vešte u profesionalnom radu sa drugim informacionim rešenjima kao što su SAOP (budžetski korisnici), SAP/R3, AMS +++, Hermes, Calculus, 4, RAIS, BITIS, MiniMak i mnoga druga.

Ako se odlučite za naše usluge i postanete naš klijent, ne morate da menjate svoj informacioni sistem. Kod nas ćete dobiti ličnog računovođu koji će se u potpunosti prilagoditi vašem informacionom sistemu koji trenutno koristite.

Početak saradnje
sa nama?

Ono što nas izdvaja od velikih računovodstvenih servisa je lični odnos sa svakim našim klijentom. Lični odnos sa klijentom stvaramo tako što mu dodeljujemo ličnog računovođu koji poznaje poslovanje klijenta, njegove specifičnosti, računovodstvene potrebe, informacioni sistem koji već koristi i druge važne ili manje važne detalje. Prvo ćemo sa vama održati informativni sastanak na kome ćete nas upoznati sa vašim očekivanjima, zahtevima i željenim uslugama, koji će za vas obavljati lični računovođa.

Na osnovu prikupljenih informacija o vašim očekivanjima i zahtevima, pripremićemo ponudu za vas. Ponuda nije obavezujuća i uvek je otvorena za prilagođavanje. Konačna ponuda je u potpunosti usklađena sa vašim zahtevima. Kada prihvatite ponudu, pozvaćemo vas na ponovni sastanak, gde ćemo zajednički potpisati ugovor o saradnji i preuzeti svu vašu poslovnu i ostalu dokumentaciju, koju ćemo preneti u naš informacioni sistem i potom pristupiti računovodstvenim poslovima. Sa e-vestima ćemo vas informisati o ključnim novinama u oblasti zakonodavstva, poreza i sveta preduzetništva.

Top 10
razloga zašto
izabrati Firmica d.o.o.

Uvek smo vam na raspolaganju

Ljubaznost i profesionalnost osoblja: naše računovođe su visokokvalifikovani profesionalci sa velikim radnim iskustvom. Zahtevamo da se stalno edukuju i upoznaju sa zakonskim promenama i novim standardima. Naš objektivni pristup u računovodstvu obezbeđuje brzo generisanje ključnih informacija koje su vam potrebne za poslovne odluke.

Nema troškova zapošljavanja

Pošto ćete nam poveriti računovodstvo, nećete morati da gubite vreme na kadrovska pitanja prilikom zapošljavanja računovođa. Neće biti potrebe da oglašavate slobodna radna mesta u medijima, vreme koje biste posvetili razmatranju aplikacija, radije ćete posvetiti osnovnom profitabilnom poslovanju kompanije.

Smanjenje troškova poslovanja

Zašto plaćati punu platu za jednog zaposlenog računovođu ako kod nas možete angažovati ceo tim računovođa po ceni koja je samo deo te plate? Mi smo jeftiniji i pouzdaniji.

Prilagođavanje vašoj delatnosti i obimu poslovanja

Vodimo brigu o knjigama mikro i malih preduzeća, samostalnih preduzetnika, zanatlija, zavoda, zadruga, profesionalnih sportista, lekara, udruženja… Svaka saradnja počinje sastankom na kome prilagođavamo ponudu Vašim zahtevima.

Korišćenje savremenih informacionih tehnologija

Dokumente koje nam poveravate pažljivo sistematizujemo najnovijom informatičkom tehnologijom.

Održavanje fokusa na ciljeve preduzeća

Računovodstvo je funkcija koja modernom preduzeću nije potrebna u sopstvenoj kući. Sopstveno računovodstvo stvara dodatne nepotrebne troškove rada, troši radni prostor. Preduzeće i zaposleni stoga mogu radije da se fokusiraju na osnovne ciljeve preduzeća i prepuste računovodstvo spoljnim stručnjacima u Firmica računovodstvu.

Preciznost i ažurnost

Informacije koje čine vaše poslovne knjige ažuriramo u minimalnom vremenu. Na ovaj način u svakom trenutku imate sve informacije o stanju vašeg preduzeća.

Smanjenje režijskih troškova

Angažovanjem eksternog računovodstva smanjujete i troškove upravljanja, zakupa dodatnih prostorija, uštedu na troškovima informisanja o promenama zakonske regulative i troškovima sa uvođenjem informacionih tehnologija.

Redovno obaveštavanje o novostima

Naši klijenti među prvima dobijaju najvažnije informacije o zakonskim promenama i drugim promenama u poslovnom svetu i u računovodstvenoj kući FIRMICA.

Održavanje fokusa na ciljeve preduzeća

Računovodstvo je funkcija koja modernom preduzeću nije potrebna u sopstvenoj kući. Sopstveno računovodstvo stvara dodatne nepotrebne troškove rada, troši radni prostor. Preduzeće i zaposleni stoga mogu radije da se fokusiraju na osnovne ciljeve preduzeća i prepuste računovodstvo spoljnim stručnjacima u Firmica računovodstvu.

Zašto zameniti računovodstveni servis?

Odgovor je jednostavan: ne treba da se zadovoljite činjenicom da računovodstveni servis samo za vas vodi poslovne knjige u skladu sa zakonodavstvom i standardima i propisima. Dobar računovodstveni servis mora da razume dinamiku poslovanja u vašem preduzeću, jer samo na taj način može da pripremi dokumentaciju na sistematskom nivou koja omogućava izradu zakonski obaveznih izveštaja i informacija koje će menadžeru biti potrebne za donošenje poslovnih odluka.

U Firmici d.o.o. računovodstvo sa sveobuhvatnim spektrom računovodstvenih, finansijskih i poslovnih i drugih usluga podrške, pružamo velike uštede, pouzdane i kvalitetne računovodstvene i finansijske usluge i što je najvažnije: pojednostavljeno i efikasnije upravljanje preduzećem.

Zatražite ponudu za Firmica d.o.o. računovodstvo za povoljan računovodstveni paket

Kada krenuti u zamenu?

Promenu pružaoca računovodstvenih usluga umnogome je olakšalo elektronsko računovodstvo. Naravno, mogućnost promene servisa nije vremenski ograničena. Prelazak na novo računovodstvo vrši se krajem meseca ili krajem godine. Ako se promena računovodstvenog servisa desi na kraju godine, godišnji izveštaj za prethodnu godinu mora da sačini stari računovodstveni servis.

Tako vam staro računovodstvo priprema dokumentaciju na dan prenosa, presečnog dana u elektronskoj formi i prosleđuje je novom računovodstvu elektronskom poštom. Takođe preuzimate dokumentaciju u fizičkom obliku. Dokumentaciju tekuće godine predajete novom računovodstvu, a preostalu dokumentaciju sačuvate jer se sva poslovna dokumentacija mora čuvati 10 godina.

Kako zameniti?

Obratite pažnju na otkazni rok naveden u ugovoru koji ste potpisali sa računovodstvenim servisom. Otkazni rok je u proseku 3 meseca i to je ujedno i vreme kada se vrši primopredaja. Na zaboravite na zapisnik o primopredaji prilikom preuzimanja dokumentacije.

Računovodstvena dokumentacija (PDF, KSML, TKST,… izvodi) se šalje e-mailom (na e-mail adresu novog računovođe)
Preuzmite svu dokumentaciju preduzeća i sačuvate je. Spisak računovodstvene i poslovne dokumentacije koju računovodstveni servis mora dostaviti prilikom prelaska na novi računovodstveni servis

Koje dokumente?

 • Primljeni računi
 • Izdati računi
 • Bankarski izvodi
 • Dnevnici blagajne, primanja i izdaci i osnove za knjiženje
 • Nalozi za knjiženje i osnove za knjiženje
 • Obračuni plata i doprinos (privatnika, vlasnika …)
 • Lični dosijei zaposlenih (ugovori o radu, potvrde o prijavi/ odjavi zaposlenih …)
 • PDV prijave sa knjigama primljenih i izdatih faktura
 • Svi ugovori, kompenzacije, asignacije i druga dokumenta na osnovu kojih su zaključeni poslovi ili izvršeni osnovi za knjiženje
 • Opomene, pozivi za plaćanje, izvršenja, IOP
 • Sva ostala moguća dokumentacija koja nije gore navedena

Budite pažljivi!

Računovodstvena dokumentacija:

 • Bruto bilans stanja na dan 31.12. za sve godine pružanja računovodstvenih usluga
 • Kartice konta za sve za sve godine pružanja računovodstvenih usluga do datuma preseka
 • Kartice kljienata za sve godine pružanja računovodstvenih usluga do datuma preseka
 • Izvod otvorenih stavki na poslednji dan prilokom prenosa računovodstva odn. na datum preseka
 • Knjiženje evidencije za sve godine računovodstvenih usluga do datuma preseka
 • Registar osnovnih sredstava i kartica osnovnih sredstava za sve godine pružanja računovodstvenih usluga do dana preseka
 • Amortizacija osnovnih sredstava za sve godine pružanja računovodstvenih usluga do datuma preseka
 • Godišnji izveštaji i prijave poreza na dobit odn. dohodnine za s.p. za sve godine pružanja računovodstvenih usluga koji su bili predati na AJPES i FURS
 • Datoteke za potrebe poreske inspekcije za sve godine poslovanja, razdvojene po godinama:
  • Datoteka GK_YYYY.TXT
  • Datoteka IZVOD OBRAČUNATOG PDV.TXT
  • Datoteka IZVOD ODBITKA PDV.TXT

Navedenu računovodstvenu dokumentaciju računovodstvo može pripremiti u elektronskom obliku i proslediti na CD-u ili poslati e-mailom svom klijentu.

Pošaljite nam upit, popunite obrazac ili nam pišite na mail [email protected]

Usluge

Firmica d.o.o. računovodstva

Koju uslugu?

 • knjiženje poslovnih dokumenata u osnovne poslovne knjige,
 • praćenje potraživanja i obaveza, obračun zatezne kamate,
 • priprema kompenzacija i slanje opomena, IOP-a,
 • obračun plata, naknada, regresa, putnih troškova,
 • upravljanje i obračun osnovnih sredstava,
 • izrada obračuna (PDV, završni računi računi…),
 • finansijsko računovodstvo, dvojno knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo,
 • bilansno knjigovodstvo, dvojno knjigovodstvo,
 • uređivanje dokumentacije, izdavanje opomena i faktura, kompenzacije, faktoring,
 • kontaktiranje poreskih i upravnih organa,
 • učešće u poreskim inspekcijama,
 • povraćaj PDV-a iz zemalja EU,
 • optimizacija poreza u zemljama EU sa povoljnijom poreskom jurisdikcijom,
 • savetovanje pri kupovini sopstvenih udela,
 • pomoć pri spajanjima, podelama i spajanjima preduzeća,
 • priprema izveštaja o novčanim i finansijskim tokovima,
 • priprema biznis planova za dobijanje kredita ili lizinga,
 • izrada biznis planova kao alata za prodor na strana tržišta,
 • izrada investicionih planova za izgradnju i praćenje likvidnosti projekta,
 • izradu analize rentabilnosti i kalkulacija profitabilnosti,
 • osnivanje i računovodstvene usluge u Hrvatskoj i
 • a nudimo Vam i rad u računovodstvenom servisu sa redovnim radnim odnosom.

Zahtevajte ponudu za Firmica računovodstvo:

Pišite
nam

  Zatražite ponudu za računovodstvene usluge za svoju kompaniju

  Veruju nam!