Osnivanje preduzeća

(d.o.o. – društvo sa ograničenom odgovrnošću

(s.p.- samostalni preduzetnik)

u 3 koraka

Osnivanje preduzeča uz pomoć naše agencije

Mnogo puta budući preduzetnici pogrešno smatraju da je do osnivanja d.o.o. dug put, a da osnivanje preduzeća zahteva velika finansijska ulaganja koja su mnogima nedostupna.

 • Nema više suvišnih puteva, nema više traženja informacija o osnivanju d.o.o. Pozovite nas i dogovorite sve na jednom mestu.
 • U preduzeću Firmica d.o.o. pomažemo vam da prevaziđete ovu prepreku.
 • Preduzeće mogu osnovati i fizička i pravna lica, domaća ili strana.

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) odvija se u nekoliko koraka. Mi pripremamo celokupnu proceduru za vas, potrebni ste nam samo prilikom posete notaru.

Možemo vam ponuditi potpuna preduye’a bez poslovanja, čista, bez obaveza. Posrednici smo i u prodaji starijih preduzeća, koje su čista, bez obaveza i dugova a koja vlasnicima više nisu potrebna.

Kontaktirajte nas:
041 823 888,, 040 823 888 , 070 823 888
[email protected]

Kako otvoriti preduzeća - s. p. ili d. o. o.?

А.
Osnivanje samostalnog preduzetnika (s.p.)

Samostalni preduzetnik je fizičko lice koje obavlja ekonomsku delatnost. Za osnivanje s.p. nije vam potreban osnivački kapital kao što je potrebno pri osnivanju d.o.o. Samostalni preduzetnik odgovara celokupnom svojom imovinom u obavljanju delatnosti, dok u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) društvo odgovara svojom imovinom. Samostalni preduzetnik slobodno raspolaže novcem na poslovnom računu.

Sve što vam je potrebno za samostalnog preduzetnika je poreski broj i identifikacioni dokument. O svemu ostalom brinemo se mi.

B.
Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću (d,o.o)

Društvo sa ograničenom odgovornošću može osnovati fizičko ili pravno lice, domaće ili strano. Vlasnik može biti jedan ili više njih. Vlasnik d.o.o. mora imenovati najmanje jednog poslovođu (direktora) ili više lica u svom preduzeću.

Osnovni kapital (osnovna glavnica) mora biti najmanje 7.500 evra, a svaki osnovni ulog mora biti najmanje 50 evra. Društvo sa ograničenom odgovornošću može se osnovati i sa stavrnim ulogom u od najmanje 7.500 evra. Društvo sa ograničenom odgovornošću odgovara svojom imovinom. Član društva ne odgovara za obaveze društva. Raspolaganje novcem društva ograničeno je na poslovne svrhe.

Uslovi za osnivanje preduzeća

Budući član društva i budući zastupnik preduzeća moraju biti lično prisutni u procesu registracije. U slučaju društva sa više članova, svi članovi društva i svi zastunici moraju biti prisutni. Prenos preduzeća na novog člana društva može se ugovoriti i specijalnim punomoćjem.

Za otvaranje preduzeća (s. p. ali d. o. o.) vam treba: važeći lični dokument, poreski broj, overena saglasnost vlasnika stana odn. kuće, gde će biti registrovana poslovna adresa i sedište Vašeg preduzeća, ako niste vlasnik objekta.

Saglasnost vlasnika nepokretnosti overava Upravna jedinica ili notar. Originalna izjava za poslovnu adresu i sedište se traži na ročištu kod notara na dan prenosa 100% poslovnog udela na Vaše ime ili prilikom upisa samostalnog preduzetnika u poslovni registar.

Osnovni kapital (osnovna glavnica) mora biti najmanje 7.500 evra, a svaki osnovni ulog mora biti najmanje 50 evra. Osnovni ulog mo\e biti u novcu ili u stvarima.

Osnivač, član društva i preduzetnik ne može postati lice koje prema članu 10a Zakona o privrednim društvima-1 ima ograničenja u osnivanju privrednih društava i preduzetnika, a samim tim i za sticanje statusa člana društva.

Šta organizujemo za vas?

Šta
organizujemo
za vas?

 • Provera naziva firme u poslovnom/sudskom registru
 • Provera prema članu 10a ZGD-1
 • Pružanje pomoći pri izboru glavne delatnosti i registraciji ostalih delatnosti sa kojima će preduzeće poslovati
 • Savetujemo vam pri izboru pravno organizacionog oblika preduzeća (s.p, ili d.o.o)
 • Obezbeđujemo osnivački kapital u iznosu od najmanje 7.500 evra, kako je utvrđeno ZGD-1
 • Pripremamo dokumentaciju za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) odnosno pomažemo u pripremi dokumentacije za otvaranje samostalnog
 • Nudimo vam kredibilnu poslovnu adresu i sedište preduzeća, a samim tim i iznajmljivanje usluga Virtuelne kancelarije
 • Nudimo računovodstvene usluge za vaše preduzeće ili samostalnog preduzetnika
 • Nudimo pomoć u popunjavanju formulara prilikom preuzimanja poslovnog računa u banci

Kolika je investicija u slučaju kupovine preduzeća?

Ako kupujete preduzeće, nije vam potreban osnovni kapital, koji po zakonu mora da bude najmanje 7.500 evra. Kapital je već uplaćen pri osnivanju preduzeća.

Za ponudu prilikom kupovine preduzeća možete se obratiti na sledeće brojeve telefona 041 823 888 , 040 823 888 , 070 823 888 ili nam jednostavno pišite na našu e-mail adresu [email protected]. Obavestite nas o vašim zahtevima i željama u vezi sa kupovinom preduzeća, napišite ostala pitanja u vezi sa vašim interesovanjem za kupovinu preduzeća za vas. Odgovorićemo Vam sa aktuelnom ponudom preduzeća koje imamo u prodaji na dan Vašeg zahteva.

U samo tri koraka do novog preduzeća!

Korak 1

  Podaci o vlasniku (članu društva) br. 1
  Podaci o vlasniku (članu društva) br. 2