Virtuelna
kancelarija!

Digitalizujte svoju poslovnu adresu i poštu!

 • Pokrenuli ste poslovnu delatnost, ali nemate odgovarajuću poslovnu adresu i sedište preduzeća?
 • Da li biste želeli da odvojite lični život od posla?
 • Imate problema sa dobijanjem saglasnost vlasnika za poslovnu adresu?
 • Da li radite sa različitih lokacija, ali vam je potrebna samo poslovna adresa i sedište preduzeća zbog pošte?
 • Potrebna vam je adresa za bezbedno primanje pošte i paketa?
 • Da li biste želeli adresu koja daje kredibilitet vašem preduzeću?
 • Želite da budete svakodnevno obavešteni o dolaznoj pošti na digitalni način?

  Primamo svu poštu, telefonske pozive, faksove i prosleđujemo vam ih.

Rešenje je virtuelna kancelarija odn. zakupljena adresa!

А.
Moderno

U savremenom dobu internet tehnologija i komunikacija, prijem fizičke pošte postao je smetnja iz nekih prošlih vremena, koja se, međutim, ne može izbeći. Radne aktivnosti se danas odvijaju interaktivno i fizički prostor gubi na značaju. Ipak, postoji zakonski zahtev da preduzeće ili samostalni preduzetnik mora imati svoju fizičku poslovnu adresu i registrovano sedište.

C.
Fizička adresa?

Iako fizička poštanska adresa više nije deo poslovnog procesa i više se ne koristi u tu svrhu, ona je uvek zvanična adresa preduzeća za dostavu pošiljki. Iako su takve pošiljke retke, to su obično važna obaveštenja na koja treba brzo reagovati. Stoga je svakodnevni pregled poštanskog sandučeta neophodan ZADATAK. Zakupom usluge virtuelne kancelarije možete stati na kraj tome.

B.
Brz odgovor

U roku od 1 sata do poslovne adrese u Ljubljani za Vaše preduzeće. Besplatan Savet. Firmica.si™. Digitalizujte fizičku poštu pomoću virtuelne kancelarije!

Naša ponuda usluga virtuelne kancelarie omogućava vam da primljenu fizičku poštu odmah donijet na elektronski adresu. Redovna provera fizičkog poštanskog sandučeta je stvar prošlosti sa virtuelnom kancelarijom.

D.
Saznajte više!

Virtuelna kancelarija može da obavlja i druge kancelarijske poslove za vas.

Saznajte više o usluzi iznajmljivanja virtuelne kancelarije i njenim dodatnim uslugama:

na broju telefona: 041 823 888 ili 070 823 888 ili na e-mail: [email protected]

Mi ćemo vam pomoći da digitalizujete svoje poslovanje!

Pišite
nam

  Veruju nam!