Registracija
blagovne znamke!

Zaščita blagovne znamke ali modela!

Ste vedeli, da ime “Kranjska klobasa” lahko uporablja le 10 certificiranih izdelovalcev klobase v Sloveniji? Gre za slovensko jed, ki se proizvaja po natančno določenem receptu ter potrjenem proizvodnem postopku in sodi med jedi višje kakovosti.


Zaščitena blagovna znamka je lahko slogan, beseda, logotip ali pa kombinacija, po kateri se vaš proizvod ali posel razlikuje od drugih. Z blagovno znamko dobimo izključno pravico do uporabe znamke v gospodarstvu za označevanje blaga ali storitve.

Potek registracije blagovne znamke:

A.
Predhodna poizvedba
 • vam svetujemo, kakšna naj bo,
 • se ustrezno pozanimamo o pravilnosti in
 • uredimo vam dokumentacijo za registracijo ter pomagamo pri prijavi.
B.
Svetovanje pri vložitvi prijave
 • pravilno izpolnjene zahteve za registracijo znamke (SIPO Z-1),
 • pravilno opredelitev in klasifikacijo blaga in storitev po Nicejski klasifikacijski lestvici blaga in storitev,
 • prikaz znaka v petih izvodih,
 • upoštevanje izjem, kot npr. zaščita zvočnega znaka, pri katerem so določeni dodatni pogoji,
 • plačana pristojbina za prijavo,
 • pooblastilo zastopnika.
C.
Formalni test

Formalni test, v katerem urad ugotavlja, ali prijava izpolnjuje zahteve iz Zakona o industrijski lastnini in Pravilnika o vsebini prijave znamke. Po zaključenem uradnem preizkusu prijave, urad preveri, ali je ob upoštevanju absolutnih razlogov za zavrnitev registrirane znamke (42. ter 43. člen Zakona o industrijski lastnini) prijavljeni znak možno registrirati kot znamko.

D.
Ugovor

Lahko vam uredimo tudi ugovor. Imetnik že prej registrirane enake ali podobne znamke lahko v treh mesecih od dneva objave prijave vloži pisni ugovor zoper registracijo. Če ugovor proti registraciji znamke ni bil vložen ali urad ugotovi, da je neutemeljen, pozove prijavitelja znamke, naj plača pristojbino za registracijo znamke.

Pomagali vam bomo pri registraciji blagovne znamke!

Pišite
nam

  Zaupali so nam!